x ostalo

EU potpora projektu Etnografskog muzeja


vrijeme: 12.3.2020.

Projekt Etnografskog muzeja pod nazivom 'Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici', prijavljen na javni poziv za dodjelu sredstava EU temeljem mehanizama ITU za uređenje brownfield lokacija Urbane aglomeracije Zagreb, prošao je zahtjevnu evaluaciju nakon koje je 10. ožujka 2020. sklopljen ugovor s upravljačkim i posredničkim tijelom čime se pristupa realizaciji projekta. 

Projekt se realizira u suradnji s partnerom Gradom Zagrebom, a ukupna procijenjena vrijednost je 41.169.216,74 kuna, a odobrena bespovratna sredstva iznose 34.602.834,20 kuna. Ostatak investicije financirati će Grad Zagreb budući da je ovaj projekt prošao i stručnu evaluaciju i od strane nadležnih ureda osnivača te je određen i širi stručni tim koji će raditi na provedbi pod vodstvom više savjetnice Gradonačelnika, arhitektice Marine Ljubišić. Ovo je najveći odobreni iznos unutar poziva za strateški iznimno važnu namjenu multifunkcionane muzejske čuvaonice.
 
Specijalizirane muzejske čuvaonice su identificirane kao ključni deficit u muzejskoj djelatnosti  što potvrđuju svi strateški dokumenti pa je ovo veliki iskorak u poboljšanju profesionalnih standarda u muzejskoj struci smatra ravnateljica Etnografskog muzeja Goranka Horjan, koja je kao koordinatorica projekta i ovlašteni predstavnik korisnika potpisala Ugovor. Kao ugovorna članica tima na projektu će iz Etnografskog muzeja još raditi dr. sc. Iris Biškupić Bašić, predsjednica stručnog vijeća,  a iz Grada Zagreba, zamjenik pročelnice Igor Kozina zadužen za poslove javne nabave.
 
Projektna dokumentacija za obnovu i uređenje zgrade muzejske čuvaonice u Kačićevoj 9 koja je u vlasništvu Grada Zagreba izrađena je također uz pomoć fondova EU u okviru projekta  "Obnovljena baština za održivi i pametan razvoj u hiperpovezanom svijetu" koji je sufinanciran iz strukturnih fondova Europske unije temeljem ugovora koji je potpisao korisnik i nositelj Hrvatska gospodarska komora u partnerstvu s Etnografskim muzejom krajem 2016. a građevinska dozvola ishođena je 2018. godine po završetku izrade glavnog i izvedbenog projekta. Oba ova investicijska projekta financirana u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija. Time je Etnografski muzej postao jedan je od najuspješnijih muzejskih ustanova u povlačenju sredstava iz EU fondova. I u tzv. „mekim“ projektima ostvario je uspjeh te je sudjelovao kao partner u dva projekta financirana u 100% iznosu u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali a to su  # Za BITI +54 i Knjige naših ulica. (EMZ)