natječaj

Javni poziv na predlaganje kandidata za dodjelu Priznanja Antun Lastrić


vrijeme: 4.10.2019.
prijava: 01.11.2019

S ciljem skretanja pozornosti na veliku potrebu za znanjem i knjigom, čitanjem, učenjem i pisanjem u slijepih osoba, Hrvatska knjižnica za slijepe od ove godine pokreće dodjelu godišnjeg Priznanja Antun Lastrić pojedincima ili ustanovama za izvanredan doprinos kulturi, obrazovanju i pismenosti slijepih osoba.
 
JAVNI POZIV
na predlaganje kandidata za dodjelu Priznanja Antun Lastrić

S ciljem skretanja pozornosti na veliku potrebu za znanjem i knjigom, čitanjem, učenjem i pisanjem u slijepih osoba, Hrvatska knjižnica za slijepe od ove godine pokreće dodjelu godišnjeg Priznanja Antun Lastrić pojedincima ili ustanovama za izvanredan doprinos kulturi, obrazovanju i pismenosti slijepih osoba.

Godišnje priznanje dodjeljuje se u Mjesecu Hrvatske knjige pojedincima koji su državljani Republike Hrvatske, te pravnim osobama.
Odjednom se mogu dodijeliti do dva priznanja.

Prijedlog za dodjelu Priznanja mogu podnijeti korisnici Hrvatske knjižnice za slijepe, ustanove i druge osobe.

Dokumentacija za kandidate se sastoji od pisanog obrazloženja, kandidature i eventualnog priloga.
Obrazloženje mora biti sažeto, ne dulje od jedne stranice formata A4 ili jednog arka brajice, s jasnim razlozima kandidature predloženika.
Odbor za dodjelu Priznanja prema potrebi može zatražiti dopunsku dokumentaciju.
Predlagatelji su obvezni naznačiti svoju adresu za kontakt.

Prijedlozi se šalju običnom poštom na Hrvatsku knjižnicu za slijepe, Draškovićeva 80, 10000 Zagreb, s naznakom "za Priznanje Antun Lastrić" ili elektroničkom poštom na hkzasl@hkzasl.hr s naznakom predmeta "za Priznanje Antun Lastrić".
Isti predlagatelj može podržati samo jednog predloženika u tekućoj godini.

Rok za slanje prijedloga je 01. studenog 2019. godine.

Odbor za dodjelu Priznanja Antun Lastrić
Zagreb, 04. listopada 2019.