natječaj

DURA - natječaj za dizajn vizualnog identiteta, slogana i naziva projekta participativnog budžetiranja


prijava: 04.10.2019
mjesto: Dubrovnik

Dubrovačka razvojna agencija DURA raspisala je natječaj za dizajn vizualnog identiteta, slogana i naziva projekta participativnog budžetiranja. Rok za primanje natječajnih radova je 4. studenog, do 10 sati.
 

Ocjenjivački sud čini pet članova :

Jelena Tamindžija, povjesničarka umjetnosti

Marita Bonačić, produkt dizajnerica

Damir Bralić, grafički dizajner

Alisa Aliti Vlašić, DURA

Marijana Aksić Vitković, UO za poslove gradonačelnika

 

Ocjenjivački odbor odluku će donijeti 8.11.2019. a rezultati će biti objavljeni do 11.11.2019.

Pravo sudjelovanja u svojstvu autora imaju sve fizičke i pravne osobe.

 

Na natječaju ne mogu sudjelovati članovi Ocjenjivačkog suda, zaposlenici Dubrovačke razvojne agencije kao ni članovi njihovih užih obitelji.

 

Institucija će ugovorom regulirati prava daljnjeg korištenja izabranog natječajnog rada, a autori rada zadržavaju sva prava koja im pripadaju temeljem Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 144/12).


Sadržaj i način predaje natječajnog rada:


Natječajni radovi i prateća dokumentacija trebaju do roka za primanje radova (do 4.11.2019. do 10 sati) stići na adresu: DURA - DUBROVAČKA RAZVOJNA AGENCIJA, Branitelja Dubrovnika 15, 20000 Dubrovnik, s naznakom “Natječaj za vizualni identitet, slogan i naziv projekta PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA – ne otvarati”, te na pošiljci ne smiju biti podaci pošiljatelja, a ukoliko podaci budu na pošiljci, tehnička komisija iste će odstraniti i radove označiti šifrom. Radovi koji stignu nakon propisanog roka za primanje radova ili ne zadovoljavaju Opće uvjete Natječaja bit će isključeni iz Natječaja, to jest ocjenjivanja.