natječaj

Natječaj za prijedlog programa galerije Crta u 2020. godini


prijava: 01.07.2019

Pozivaju se svi zainteresirani umjetnici mlađe generacije (do 35 godina) da se jave za izlaganje u galeriji Crta. Rok za podnošenje prijava je 1. srpnja 2019.!
 
Natječaj je otvoren za izlaganje crteža, crtačkih autorskih koncepcija i kustoskih projekata koji problematiziraju crtež**.

Prijava treba sadržavati:
- ime, prezime, godinu rođenja, adresu prebivališta, broj mobitela i e-mail
- životopis autorice/autora
- popis dosadašnjih izložbi
- opis izložbe/projekta (maksimalno jedna kartica teksta)
- skice ili druge vizualne materijale (do 10 fotografija u jpg/jpeg formatu)
*ako umjetnica/umjetnik predlaže isti program u više galerija u Zagrebu, molimo navesti nazive galerija

Nepotpune prijave se neće razmatrati.

Prijave se šalju na e-mail crta@cki-m.com, poštom ili se mogu donijeti osobno na adresu sa naznakom:
"Za galeriju Crta 2020."
Galerija Crta (CKI Maksimir)
Švarcova 18
10000 Zagreb
 
Popis odabranih umjetnika biti će objavljen na web stranici www.mojmaksimir.com.
Odabrane umjetnike galerija Crta predlaže za sufinanciranje Gradskom uredu za kulturu Grada Zagreba i Ministarstvu kulture RH.
Vaša galerija Crta
 
Kontakti:
tel.: 012442193
e-mail: crta@cki-m.com
http://www.mojmaksimir.com/kategorije/galerija-crta