nagrada

Ivo Babić dobitnik nagrade DPUH 'Radovan Ivančević' za životno djelo


vrijeme: 29.5.2019.

Prof. dr. Ivo Babić dobio je nagradu Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske 'Radovan Ivančević' za životno djelo za vrhunska ostvarenja na području povijesti umjetnosti, koja su pridonijela njezinu razvoju i ugledu u Hrvatskoj i inozemstvu. 

Prof dr. Ivu Babića predložilo je Društvo za zaštitu kultutnih dobara Trogira „Radovan“ i Ogranak Matice hrvatske u Trogiru. Nagradu mu je uručio dr. sc. Zvonko Maković, predsjednik Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske 29. svibnja 2019. godine. Svečanost dodjele nagrade, uz nazočnost brojnih kolega i prijatelja te Trogirana koji žive u Zagrebu održala se u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu.

Ivo Babić rođen je u Trogiru 17. lipnja 1946. Gimnaziju je završio u Splitu, a na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je povijest umjetnosti i arheologiju 1968. te dvije godine kasnije i filozofiju kao paralelni studij. Na istom je fakultetu 1972. magistrirao s temom iz područja povijesti umjetnosti te 1983. i doktorirao. U studijske svrhe boravio je u Vicenzi, višekratno u Veneciji te u  Parizu gdje je  bio angažiran kao gost predavač. Godine 2000. Potvrđen mu je izbor u zvanje redovitog profesora.

U razdoblju od 1970.-1974. radio je kao konzervator u Regionalnom zavodu za zaštitu spomenika u Splitu; od 1974. do 1979. bio je na dužnosti ravnatelja Muzeja grada Trogira; od 1979. nastavnik na Sveučilištu u Splitu; angažiran kao predavač i na poslijediplomskim studijima. Rektor Sveučilišta u Splitu  bio je od 1998. do 2002.

Godine 1978. i 1985. dobitnik je Nagrade grada Trogira; 2018. nagrade Grada Trogira za životno djelo. Nagrada grada Splita dodijeljena mu je 1985. za knjigu Prostor između Trogira i Splita. Godine 2002. odlikovan je odličjem Officer des Palmes académiques.

Kao muzealac godine 1986. sa Snješkom Knežević, pokrenuo je akciju "SOS za baštinu". Inicirao je konzervaciju pojedinih trogirskih spomenika, pa je tako vodio i izgradnju trogirske galerije Cate Dujšin-Ribar (1978.). Pokrenuo je i gradnju lapidarija Muzeja grada Trogira (1987.). U Trogiru je vršio arheološka iskapanja u kojima je otkrio prethistorijske početke života u tom gradu. Postavio je i Pinakoteku u Trogiru. Njegova je i prijašnja postava umjetničke zbirke Kairos u sklopu samostana sv. Nikole u Trogiru. Postavio je i niz izložbi u Zagrebu, Beogradu i Splitu među kojima su i revijalne izložbe Splitski salon i I. Salon sakralne umjetnosti u Splitu.

Kao rektor Sveučilišta u Splitu osobito se angažirao na obnovi urbanističkih projekata za Sveučilišni campus. Pokrenuo je, među ostalim, gradnju Sveučilišne knjižnice.

Objavio je više stotina stručnih i znanstvenih radova. Opširnije (.pdf)

Obrazloženja nagrada DPUH 'Radovan Ivančević' za 2018.:
http://www.dpuh.hr/