predavanje, tribina

Digitalizacija u poljskim muzejima - pogled s različitih perspektiva


vrijeme: 10.9.2018. 10 h
mjesto: Zagreb; Muzejski dokumentacijski centar, Ilica 44/II

Muzejski dokumentacijski centar najavljuje predavanje pod nazivom 'Digitalizacija u poljskim muzejima – pogled s različitih perspektiva', koje će održati poljski stručnjak Marcin Klos u ponedjeljak, 10. rujna, u 10 sati, u Muzejskom dokumentacijskom centru u Zagrebu.

Budući da je Ministarstvo kulture RH pokrenulo projekt "Digitalizacije hrvatske kulturne baštine" predavanje stručnjaka iz poljskog muzeja - Muzeum Historyczne Miasta Gdańska (Povijesni muzej grada Gdanjska), približit će nam poljska iskustva, njihovu politiku i praksu digitalizacije kulturne baštine.
 
U Poljskoj ima 643 muzeja od toga 22 muzeja financira Ministarstvo kulture kao nacionalnu baštinu, a sedamnaest je sufinancirano od strane istog Ministarstva. Tri stotine petnaest muzeja financiraju lokalne vlasti dok su 289 privatni muzeji. Za sve te muzeje Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (Nacionalni institut za muzeje i javne zbirke) koordinira digitalizaciju u okviru vladina programa Culture.pl. Temeljna djelatnost Instituta uključuje: promicanje tehnoloških promjena u procesu digitalizacije zbirki muzeja, obuku i promidžbene aktivnosti, koordiniranje rada na stjecanju, pohranjivanju i pružanju pristupa digitalnim muzejskim zbirkama. Objavljuju se katalozi najboljih praksi za digitalizaciju muzejskih zbirki, organiziraju tečajevi te koordinira rad na pretvaranju analognih podataka o muzejskim zbirkama u digitalni format. Jedan od ključnih ciljeva Instituta jest definiranje standarda za digitalizaciju.
 
Kako bi se prikazala postignuća digitalizacije kulturne baštine u Poljskoj, projekti digitalizacije će na predavanju biti prezentirani prema razinama na kojima se provode: na nacionalnoj, regionalnoj (DigiMuz Intermuseal Digitalization Group), institucionalnoj (Muzeum Historyczne Miasta Gdańska) i korisničkoj. Bit će riječi o prednostima i nedostacima rada stručnih skupina na nacionalnoj razini koje je osnovao Nacionalni institut za muzeje i javne zbirke, kao i o DigiMuz - mreži muzeja, osnovanoj 2009. godine. Opširnije…