natječaj

23. Revija lutkarskih kazališta – poziv


prijava: 16.04.2018
mjesto: Rijeka

23. Revija lutkarskih kazališta održati od 3. do 10. studenoga 2018. u Rijeci. Kao i svake godine, pozivaju se sva lutkarska i dječja kazališta u Hrvatskoj i inozemstvu da prijave svoje predstave ukoliko žele ući u selekciju Festivala. Broj prijava po kazalištu nije ograničen, a primaju se do 16. travnja 2018.

Kazališta koja uđu u selekciju bit će o tome obaviještena do 1. srpnja 2018. Organizator zadržava pravo da selektira predstavu i po pozivu. Napominjemo da će pri selekciji kvalitativni element predstave biti rukovodeći.
 
Glavni program Revije bit će koncipiran kroz tri bloka koji se referiraju na ciljani uzrast: vrtićki, školski te za mlade i odrasle. Najveći broj predstava bit će namijenjen vrtićkom i mlađem školskom uzrastu. S obzirom da je GKL Rijeka programski partner T.D. EPK Rijeka 2020, jedan dio sadržaja Revije bit će proveden kroz programsku liniju Dječje kuće Europske prijestolnice kulture Rijeka 2020. Opširnije…