natječaj

Program EU-a Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Otok Tenerife


prijava: 10.09.2015
mjesto: Španjolska; Tenerife

Tijela javne vlasti na otoku Tenerife u Španjolskoj, u suradnji s mrežom poduzeća, predlažu projekt čija je namjera promicanje novih mogućnosti povezivanja kulturnih i kreativnih industrija s turističkim sektorom, kao i privlačenje nove publike te širenje na strana tržišta. U projektu bi preuzeli ulogu projektnog partnera, a traže organizaciju koja bi htjela biti voditelj projekta/koordinator. Prijave se primaju do 10. rujna 2015.

Glavni ciljevi projekta su:

•    jačanje mreže suradnje kreativnih centara diljem EU-a,
•    jačanje međunarodne i međusektorske suradnje u kulturnim i kreativnim industrijama korištenjem analognih i digitalnih medija,
•    unapređivanje razmjene iskustava i primjera dobre prakse između kreativnih centara koji djeluju na području EU-a,
•    edukacija menadžera, poduzetnika i profesionalaca koji rade u kulturnim i kreativnim industrijama,
•    donošenje zaključaka koji se mogu iskoristiti za daljnji razvoj politika (inovativne poslovne modele, inovativne sheme itd.).

Zemlje: sve zemlje koje sudjeluju u programu Kreativna Europa

Vrsta natječaja: Program Europske unije Kreativna Europa (potprogram Kultura) – Europska mreža kreativnih centara i zajedničkih radnih prostora (EU Network of Creative Hubs and Co-Working Spaces)

Kontakt:
José Carlos Hernández González, konzultant
jchdezglez@gmail.com