natječaj

Poziv na sudjelovanje na međunarodnom folklornom festivalu u Kairu


vrijeme: 21.5.2015.
mjesto: Egipat; Kairo

Prvi međunarodni folklorni festival u Kairu (Egipat) održat će se 21. svibnja, a festivalska tema bit će 'Mladenka'. Sudionici bi trebali pripremiti 15-minutni program u kojem bi predstavili tradicionalnu svadbenu odjeću i običaje zemlje iz koje dolaze. Prijave su u tijeku!

Napomena: egipatski domaćini ne pokrivaju troškove međunarodnog prijevoza ni smještaja sudionika

Opširnije o natječaju...