radionica, kolonija

Dizajnerska početnica / Prikaži priču


mjesto: Zagreb; HDD galerija, Boškovićeva 18

U subotu, 24. siječnja, s početkom u 10 sati, u HDD Galeriji, održava se radionica za djecu nižih razreda osnovnih škola pod nazivom Prikaži priču. Radionicu vodi dizajnerica Matea Bronić.

Kako dizajnirati narativnu kompoziciju u prostoru koja vješto predočava priču? Kojim sve izražajnim sredstvima možemo prenijeti karakter likova? Kako kombinacija boja, tekstura i oblika kreira raspoloženje? Čitajući na glas priču I. B.Mažuranić – 'Lutonjica Toporko i devet župančića' djeca će s voditeljicom izdvojiti glavne likove i scene u priči, odrediti ključne pojmove koji ih opisuju, te upotrebom dvodimenzionalnih i trodimenzionalnih elemenata dizajnirati prostor nekompozicije tri prizora priče.   

Cilj radionice je razvoj:
- asocijativnog promišljanja kroz vizualizaciju ključnih elemenata priče
- dijalog među djecom u isticanje najvažnijih i najsnažnijih karkateristika likova i scena
- praktičan rad u gupi kroz apstraktnu vizualizaciju dogovorenih pojmova - upoznavanje s osnovama kompozicije


Matea Bronić stekla je 2010. godine diplomu magistre dizajna na Studiju Dizajna pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. U svom radu Matea kombinira znanja iz vizualnih komunikacija sa produkt dizajnom razvijajući novu tipologiju kod predmeta. U posljednje dvije godine njezini radovi izlagani su na bienalnim izložbama dizajna u Zagrebu, Ljubljani i Beogradu, kao i na sajmovima dizajna u Milanu (Ventura Lambrate 2012, Salone Satellite 2011), Parizu - Croatie, la voice, Paris Design Week, Beču - Blickfang, MAK: Vienna Design week, Skopju i Sofiji. Profesionalni je član Hrvatskog dizajnerskog društva i Hrvatskog društva samostalnih umjetnika.

Kotizacija za sudjelovanje: 50 kuna
* ukoliko radionicu pohađa dijete iz iste obitelji (brat, sestra), cijena je 40 kn po djetetu
Uzrast: 1. - 4. razreda osnovne škole