predavanje, tribina

Manuel Gausa: Land Link / Teritorijalni projekti i artikulacija pejzaža


vrijeme: 7.3.2005. - 7.3.2005.20 sati
mjesto: Split, Europski pokret Split, Hrvojeva1

U sklopu projekta Turističke transformacije /3D žurnal/ Platforme 9,81, večeras u 20 sati u predavaonici Europskog pokreta Split predavanje (uz diskusiju) održat će teoretičar arhitekture Manuel Gausa.

Manuel Gausa je Scientific Director na Institut d'arquitectura avançada de Catalunya i arhitekt sa privatnom praksom u uredu ACTAR arquitectura iz Barcelone, jedan od najinteresantnijih teoretičara arhitekture danas. Dugi niz godina bio je glavni urednik casopisa Quaderns, osnivač je grupe Matapolis i Instituta za naprednu arhitekturu Katalonije koja je postavila novi diskurs u promišljanju grada i teritorija. Autor je i urednik brojnih ACTAR-ovih izdanja kao sto su Hicat - Hipercatalunya Research Territories, Barcelona Lab, Housing - New Alternatives, New Systems, The Metapolis Dictionary of Advanced Architecture: City, Technology and Society in the Information Age.

Turističke transformacije / Platforma 9,81

Ubrzani turistički razvoj hrvatske obale Jadrana traži pravovremena promišljanja i prijedloge razvoja. Postojeće znanje i svijest o manifestacijama i tokovima turizma limitirani su njegovim prekinutim razvojem i -skriveni- čistim ekonomskim odnosom. Projekt TURISTIČKE TRANSFORMACIJE ima za cilj prepoznati i učiniti javno vidljivim posljedice i trendove turizma i konstruirati prijedloge intervencija u ove fenomene. Multidisciplinarni tim ima za zadatak istražiti hrvatski turizam uzimajući u obzir njegovu kulturološku, ekonomsku, socijalnu, ekološku i prostornu kompleksnost.