seminar

17. seminar folklora panonske zone - prijave


vrijeme: 26.8.2012. - 1.9.2012.
mjesto: Vinkovci
organizator: Kulturni centar Gatalinka, Vinkovci

17. seminar folklora panonske zone održat će se od 26. kolovoza do 1. rujna 2012. godine u Vinkovcima. Seminar se održava u ciklusu od tri godine, u kojem se obrađuje folklorna baština panonske zone. 
 
Na seminaru se uče plesovi, pjesme, dječje igre, sviranje glazbala (tambure, gajde, dude, tambura samica, okarina, svirale i dvojnice), te obrađuje etnološka i etnomuzikološka baština Slavonije, Baranje, Srijema, Turopolja, Moslavine, Bilogore, Podravine, Bosanske Posavine, Bačke, te Hrvata u Mađarskoj.

Ove  godine polaznici mogu polagati  ispite iz odslušanih kolegija, ukoliko žele steći naziv Umjetnički voditelj  panonske  zone. Naziv se stječe nakon odslušanog ciklusa u trajanju od tri  godine, te položenih ispita.

Seminar je podijeljen u pet dijelova: ples, dječje igre, tradicijska puhačka glazbala, tambure i tambura samica.

Voditeljica seminara je Blanka Žakula.

Više informacija o seminaru i prijavni obrazac dostupni su ovdje.