x ostalo

Poziv na objavljivanje


vrijeme: 4.12.2003. - 30.12.2003.

Ukoliko smatrate da svojim radom možete doprinijeti temi Cultural History of Shoes obavezno pogledajte adresu www2.h-net.msu.edu/announce/show.cgi?ID=135993 ili kontaktitajte sljedeće e-mail adrese: Peter.Mcneil@unsw.edu.au & g.riello@vam.ac.uk jer postoji mogućnost da vam rad bude objavljen u jednom britanskom znanstvenom časopisu. Krajnji je rok za prijavu 30. prosinac.