predavanje, tribina

Javna panel - diskusija


vrijeme: 13.11.2003. - 13.11.2003.11 - 13.30 h
mjesto: Novinarski dom , Perkovčeva 2, Zagreb
organizator: Fondacija Heinrich Böll - Ured Zagreb, u suradnji sa Ženskom infotekom

Fondacija Heinrich Böll - Ured Zagreb, u suradnji sa Ženskom infotekom organizira javnu panel-diskusiju pod nazivom "Rodna ravnopravnost i hrvatsko društvo u zakonodavstvu i stranačkim političkim programima: kritike i perspektive" koja će se održati u četvrtak 13. studenog od 11 do 13.30 sati u Novinarskom domu u Zagrebu.
Nakon donošenja nekoliko zakona znaèajnih za rodnu ravnopravnost i sprjeèavanje diskriminacije ostaje otvoreno pitanje realnog i trajnog djelovanja takvih promjena na odnose rodova u društvu. Predizborno vrijeme postavlja u prvi plan i pitanje koliko su problemi rodne ravnopravnosti doista zastupljeni u programima politièkih stranaka. Raspravu æe svojim uvodnim izlaganjima otvoriti: doc. dr. Branka Galiæ, Filozofski fakultet Zagreb - Odsjek za sociologiju prof. dr. Silva Mežnariæ, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb doc. dr. Snježana Prijiæ Samardžija, Filozofski fakultet, Rijeka prof. dr. Siniša Rodin, Pravni fakultet, Zagreb mr. Snježana Vasiljeviæ, Pravni fakultet, Zagreb Katarina Vidoviæ, O-Zona - Pomoæ ženama u krizi, Zagreb Heinrich Böll Stiftung, Regionalbüro Sarajevo, Ured Zagreb Berislaviæeva 20, Zagreb e-mail: hbs-hr@zamir.net tel: 4812 530 fax: 4818 977