konferencija, znanstveni skup

Znanstveni skup - Život i rad Ferdinanda Konšćaka


vrijeme: 2.12.2003. - 3.12.2003.
organizator: Matica hrvatska i Ogranak Matice hrvatske Varaždin

Znanstveni skup Život i rad Ferdinanda Konšćaka misionara i istraživača Donje Kalifornije u povodu 300. obljetnice rođenja održat će se u Varaždinu, 2 prosinca i Zagrebu 3. prosinca.
Program skupa 1. dan, Varaždin 2. prosinca 9h Gradska vijećnica Primanje kod gradonačelnika Grada Varaždina dr. Ivana Čehoka 10h Biskupski ordinarijat Predstavljanje knjige "Fernando Consag" Carlosa Lazcana i Denisa Peričića O knjizi će govoriti recenzenti dr. Michael Mathes i Dr. Damir Zorić 11h - 14h Prvi dio znanstvenog skupa Predsjedava mr. Ernest Fišer Carlos Lazcano Importance of Fernando Consag in the history of Baja California Damir Zorić Etnografije Konšćakovih Indija Franjo Šanjek Korčulanin Vinko Paletin (1508-1573), Konšćakov meksički prethodnik Mirjana Polić Bobić Mjesto Ferdinanda Konšćaka u isusovačkom humanizmu u Novoj Španjolskoj u XVIII. stoljeću Vladimir Muljević Legenda o Indijancima Croatan Denis Peričić Varaždinska ishodišta Ferdinanda Konšćaka 18h Turistička zajednica Grada Varaždina Otvaranje dokumentarne izložbe o Ferdinandu Konšćaku iz zbirke Tomislava Gabrića u Varaždinu 2. dan, Zagreb, 3. prosinca Palača Matice hrvatske, Strossmayerov trg 4 10.30h - 11h Otvaranje dokumentarne izložbe o Ferdinandu Konšćaku iz zbirke Tomislava Gabrića u Zagrebu 11h - 14h Drugi dio znanstvenog skupa Predsjedava dr. Tomo Vinšćak Michael Mathes The Consag s California Vladimir Muljević Ferdinand Konšćak i njegove tri ekspedicije Ljubomir Antić Konšćak i Amerika - susret civilizacija Vlado Horvat Isusovci i misije Mijo Korade Kundek u Americi Marina Perić Hrvati u Čileu s posebnim osvrtom na život i rad Rajmonda Kuparea Krešimir Blažević Isusovci i njihove internetske stranice Završni komentari i zaključci Počasni odbor: Msgr. Marko Culej, dr. Ivan Čehok, dr. Michael Mathes, akademik Miroslav Šicel Organizacijski odbor: Mr. Ernest Fišer, Carlos Lazcano, mr. Denis Peričić, msgr. Vladimir Peričić, mr. Eduard Vargović, dr. Tomo Vinšćak, dr. Damir Zorić, Krešimir Blažević Organizatori: Matica hrvatska Ogranak Matice hrvatske Varaždin Suorganizatori: Zavod za znanstveni rad HAZU u Varaždinu "Varaždinske vijesti" Pokrovitelji: Grad Varaždin Biskupija Varaždinska