novo izdanje

Nova knjiga o povijesti narodne glazbe u Hrvatskoj


vrijeme: 5.11.2003. - 5.11.2003.

U biblioteci Nova etnografija Instituta za etnologiju i folkloristku u Zagrebu izašla je nova knjiga o povijesti narodne glazbe u Hrvatskoj koja je tijesno povezana s poviješću njezinih smotri. Radi se o knjizi "Hrvatsko, seljačko, starinsko i domaće: Povijest i etnografija javne prakse narodne glazbe u Hrvatskoj", autorice Naile Ceribašić.
U knjizi je riječ o ključnom poimanju narodne glazbe - o hrvatskom, seljačkom, starinskom i domaćemu (lokalnom) - što se na različite načine doživljavalo u pojedinim povijesnim razdobljima. Sve do naših dana središnja su pitanja kulturne politike u vezi s narodnom glazbom tko su priznati nositelji narodne glazbe, a tko njezini priznati poznavatelji, te na koji se način i u kojoj mjeri javna praksa narodne glazbe, ponajviše na smotrama, oslanja na postojeću, živu folklornu glazbenu praksu. U odgovoru na ta pitanja oblikovala su se tri osnovna obrasca narodne glazbe: modernistički u drugoj polovici 1920-ih (pod okriljem Seljačke sloge i Seljačke pjevačke Župe "Matija Gubec"), tradicionalistički u drugoj polovici 1930-ih (pod okriljem Seljačke sloge) i realsocijalistički tijekom 1950-ih (pod okriljem Saveza kulturno-prosvjetnih društava Hrvatske). Ključne riječi: Hrvatska, narodna glazba, smotre folklora, kulturno-prosvjetne organizacije, folklorni amaterizam, etnomuzikologija, etnologija, povijest.