natječaj, festival

13. Cest is d’ Best - natječaj


vrijeme: 4.6.2009. - 14.6.2009.
organizator: Udruga Cestagram

13. međunarodni ulični festival Cest is d’ Best održava se od 4.do 14. lipnja, u sklopu kojeg se organiziraju dva natječaja: za 1. festival zastavica na temu 'Ulica i ja' (rok 25. travanj), te za likovnu urbanu instalaciju u gradu Zagrebu (rok 15. travanj).

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju svi autori i autorske grupe s područja Republike Hrvatske, kao i oni koji su svojim djelovanjem vezani uz Hrvatsku.

Opći uvjeti:
- svaki autor i autorska grupa ima pravo prijave i sudjelovanja na Festivalu s najviše 3 (tri) rada;
- radovi se prijavljuju na posebnoj prijavnici;

Uvjeti za 1. festival zastavica:
- tema 'Ulica i ja' daje slobodu odabira motiva (od stvarnog prikaza ulice, detalja na ulici do vlastitog doživljaja ulice);
- dimenzije zastava su 100 x 50 cm. Gornji dio zastave (50 cm) treba imati rub od 3 do 5 cm da se može objesiti u prostor, a donji dio (rub) zastave može biti ravan ili imati slobodnu formu;
- tehnike izvođenja su slobodne: kolaž, slikanje, štampa, perforacija, kombinirana tehnika i dr. Zastave treba oslikati obostrano bojama koje neće biti osjetljive na atmosferske utjecaje. Materijal koristiti po izboru (platno, juta, žutica i sl.);

Najuspjeliji radovi bit će nagrađeni: prva nagrada: 3.000,00 kn, druga nagrada: 2.000,00 kn; treća nagrada: 1.000,00 kn.

Festival zastavica bit će popraćen tiskanim katalogom koji će biti dostavljen autorima. Zastavice će biti izložene na festivalskom prostoru duž zagrebačkih ulica.

Festival zadržava pravo na fotografiranje svih prijavljenih djela, objavljivanje djela i dostavljene grafičke dokumentacije u katalogu, te pravo na njihovo korištenje u reklamne i dokumentacijske svrhe bez naknade. Radovi se ne vraćaju već ostaju u vlasništvu i za potrebe festivala. Autori sami snose troškove izrade.

Radove slati na adresu:
Udruga Cestagram
Heinzelova 47 B
10000 Zagreb

Poslati fotografiju rada na CD-u u JPG formatu (300 dpi). Dokument nazvati npr: Zoran Jurić, Plava zastava. Na CD-u napisati ime i punu adresu autora.

O ishodu selekcijskog postupka sudionici će biti obaviješteni e- mailom do 15. svibnja 2009. godine.

Članovi žirija:
Marta Crnobrnja, akademska slikarica
Zoran Durbić, akademski slikar
Branka Hlevnjak, povjesničarka umjetnosti
Dijana Nazor, prof. likovne kulture
Barbara Vujanović, povjesničarka umjetnosti
Zlatko Petrović, direktor festivala Cesti is d´ Best

Uvjeti za likovnu urbanu instalaciju:
- likovno-urbane instalacije trebaju biti izvedene na otvorenom prostoru u gradu Zagrebu (trgovi, pročelja zgrada, postojeći spomenici, gradski artefakti i sl.).
- projekti trebaju sadržavati: skicu ili kompjutorsku animaciju, tehnički opis postavljanja i uklanjanja, tehnički opis materijala koji se koriste u izradi, troškovnik (materijal za izradu instalacije, honorar)
Važna napomena: instalacije u izvedbi ne smiju pretpostavljati bilo kakvu mogućnost  oštećivanja postojećih gradskih objekata.

Slanje prijedloga: prijedlozi radova sa prijavnicom za likovno-urbane instalacije se šalju u digitalnom obliku na e-mail adresu: dijananazor@gmail.com

Prijavom rada autori pristaju na uvjete ovog poziva, kao i na javno izlaganje i publiciranje  rada.
Festival zadržava pravo na fotografiranje svih prijavljenih djela, objavljivanje djela i dostavljene grafičke dokumentacije u katalogu, te pravo na njihovo korištenje u reklamne i dokumentacijske svrhe bez naknade.
O ishodu selekcijskog postupka sudionici će biti obaviješteni e-mailom do 1. svibnja 2009. godine.

Članovi žirija:
Marta Crnobrnja, akademska slikarica
Zoran Durbić, akademski slikar
Branka Hlevnjak, povjesničarka umjetnosti
Dijana Nazor, prof. likovne kulture
Barbara Vujanović, povjesničarka umjetnosti
Zlatko Petrović, direktor festivala Cesti is d´ Best

Prijavnica za 1. festival zastavica

Prijavnica za likovnu urbanu instalaciju