• HOME
  •  : 
  • KORISNO
  •  : 
  • Baza prijevoda hrvatske književnosti

Baza prijevoda hrvatske književnosti


Kao odgovor na dugogodišnju potrebu hrvatske kulturne javnosti Ministarstvo kulture 2005. godine počinje sustavno i kontinuirano skrbiti o inozemnoj promidžbi i primjerenoj prezentaciji hrvatske knjige. Kako je dugoročni cilj osmisliti što učinkovitije načine promocije prilagođene osobitostima različitih kulturnih i knjižnih tržišta, baza prijevoda hrvatske književnosti temelj je planiranja konkretnih promidžbenih akcija i polazište za promišljanje budućih projekata.

U svom trenutnom opsegu baza ne pretendira na sveobuhvatnost i iscrpnost (unesenih) podataka, niti je zamišljena kao znanstvena bibliografija u digitalnom obliku. Žanrovske oznake (u rubrici vrsta teksta) i opisi tipa izdanja (primjerice monografija ili članak u zbirci/serijskoj publikaciji) pragmatične su naravi, namijenjeni isključivo kao pomoć korisniku za što lakše snalaženje u građi. I vremenski obuhvat baze u ovom je trenutku ograničen uglavnom na razdoblje od 1990. do danas. U želji da korisnicima ponudimo što iscrpnije opise i omogućimo pretraživanje po raznim kriterijima (autor, naslov, prevoditelj, nakladnik, godina izdanja, zemlja izdanja, jezik) u bazu smo nastojali uvrstiti sve dostupne podatke.

U procesu prikupljanja podataka korištene su brojne objavljene bibliografije, kao i njihovi digitalni oblici. Svi su korišteni izvori iscrpno dokumentirani.
Daljnjim unošenjem podataka vremenski okvir baze proširit će se i na starija izdanja, kao i na dosad neobuhvaćene jezike i zemlje. Želite li pridonijeti njezinom popunjavanju i proširivanju, ili nam uputiti poneku sugestiju ili izmjenu, vaše ćemo podatke i informacije primiti sa zahvalnošću (translation-grants@min-kulture.hr).