predstavljanje

Svečano otvaranje Zavičajnog muzeja u Čilipima


vrijeme: 19.5.2007. - 19.5.2007.
mjesto: Čilipi

U subotu, 19. svibnja, Zavičajni muzej u Čilipima bit će svečano otvoren za javnost nakon što je završena dugogodišnja opsežna obnova muzejske zgrade.

Zavičajna kuća Konavala osnovana je u Čilipima 1974. godine nesebičnim zalaganjem, trudom i entuzijazmom istaknutih prosvjetnih i turističkih djelatnika Čilipa te razumijevanjem i dobrom voljom ljudi Konavala. Kuća je osnovana i izdržavana sredstvima tadašnjeg turističkog i kulturno-prosvjetnog društva i sredstvima Fonda za kulturu tadašnje općine Dubrovnik. U zgradi nekadašnje seoske blagajne prikupljen je i izložen etnološki fundus Konavala, muška i ženska narodna nošnja, tkanja i vezenine, uporabni predmeti i namještaj koji su kao izlošci predstavljali prostor tipične konavoske kuće. Zavičajna kuća imala je izuzetnu ulogu u društvenom, kulturnom i turističkom životu Čilipa.

Početak ratne agresije na Hrvatsku u proljeće i ljeto 1991. godine i nemili događaji napada i uništenja kulturnog blaga, rezultirali su preporukom Ministarstva kulture RH o evakuaciji i zaštiti pokretnih i nepokretnih predmeta kulturne i umjetničke vrijednosti. Ne predmijevajući karakter i žestinu ratnih razaranja, evakuacija osnovnog fundusa (tekstilno rukotvorstvo, crkveno ruho i srebrnina) izvršena je u istoj zgradi muzeja u cisterni.

Čilipi su zapaljeni 6. i 7. listopada 1991. godine. Zgrada Zavičajne kuće tada je spaljena te je nepovratno izgubljen dio inventara. Nakon paleža pronađen je trag podzemnoj cisterni sa sakrivenim muzejskim fundusom. Nekoliko predmeta je nestalo i uništeno dok je većina spašena prisutnošću i zalaganjem dvojice mještana Čilipa koji su uspjeli transportirati predmete u Cavtat, u zgradu matičnog ureda. Pohranjeno i zaključano, namjerno prešućivano i zatajeno, malo muzejsko blago dočekalo je oslobođenje.

Po smirivanju ratne agresije na Hrvatsku, sačuvani fundus je pohranjen u zgradu novoosnovane Općine Konavle u Cavtatu. 1995. godine započeo je pilot-projekt obnove Konavala. U sklopu obnove središta Čilipa, prema UNESCO-vom prijedlogu kulturne održivosti Čilipa iz 1994. godine, u sklopu Arhitektonske radionice, Hrvatska komisija za suradnju s UNESCO-om i Ministarstvo kulture RH izradili su konzervatorske smijernice za obnovu središta Čilipa i 4 objekta, među kojima i Zavičajne kuće.Konstruktivna sanacija zgrade završena je 1999. godine.

U iščekivanju uređenja zgrade, brigu o fundusu preuzela je općina Konavle, pročelnik za kulturu, a od 1997. godine novoosnovana ustanova Muzeji i galerije Konavala. Muzejski predmeti predstavljeni su na više izložbi (1993. Smotra folklora u Zagrebu, 1995. hotel Croatia u Cavtatu, 1998. Budimpešta), a dio muzejske postave predstavljen je u obnovljenoj zgradi KUD-a Čilipi – u Franićevoj kući u središtu Čilipa.

U još uvijek nedovršenoj zgradi, 2003. godine postavljena je izložba s izborom iz sačuvanog fundusa te predmeta otkupljenih i doniranih muzeju u poslijeratnom razdoblju.

Konačno je dovršena obnova muzejske zgrade, sredstvima Ministarstva kulture i općine Konavle. Izrađen je stalni postav etnološke građe Zavičajnog muzeja Konavala. Zbirka Zavičajnog muzeja danas sadrži oko 500 eksponata od kojih su izložene najkvalitetnije muške i ženske narodne nošnje, vezenine i ostalo tekstilno rukotvorstvo, nakit, oružje i glazbala te nešto uporabnih predmeta. Stalni postav upotpunjen je i izborom vezenina i uzoraka veza cavtatske Vezilačke udruge Jelke Miš.

Na ovaj način Zavičajni muzej Konavala u Čilipima predstavlja se kao riznica etnološkog blaga Konavala kao prepoznatljivi nositelj našeg kulturnog identiteta i simbol vitaliteta i obnove Konavala te nas kao takav na dostojan način predstavlja u domovini i svijetu. (Muzeji i galerije Konavala)