natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Mentor in Culture, Grčka


prijava: 01.09.2021
mjesto: Grčka

Mentor in Culture je tvrtka aktivna u području kulture, poduzetništva, novih tehnologija i digitalne komunikacije, s ciljem doprinosa održivom razvoju lokalnih zajednica kroz promociju i kapitalizaciju materijalnog i nematerijalnog kulturna dobra i suvremenog umjetničkog stvaralaštva. Mentor in Culture žele biti projektni partneri u projektu za prijavu na Poziv za europske projekte suradnje 2021. u kategoriji malih ili srednjih projekata suradnje, a koji se bave suvremenom umjetnošću, tehnologijom i kulturom, kulturnom baštinom i edukativnim radionicama.
 
Partner Search from Greece
 
Kontakt:
Virginia Vassilakou
Project Manager
v.vassilakou@mentorinculture.com
info@mentorinculture.com   
Web: www.mentorinculture.com