obavijest

Objavljena knjiga 'Zrinski i Frankopan u hrvatskom stihu'


vrijeme: 3.5.2021.

Knjiga izbora pjesama 'Zrinski i Frankopan u hrvatskom stihu', koju su u povodu 350. obljetnice tragične pogibije hrvatskih velikana Petra Zrinskoga i Frana Krste Frankopana priredili Vladimir Lončarević i Petra Babić, objavila je u knjižnici Posebnih izdanja Matica hrvatska.

Knjiga je objavljena u povodu 350. obljetnice tragične pogibije Petra Zrinskoga i Frana Krste Frankopana 30. travnja 1671. u Bečkom Novom Mje­stu. Nakladnik naglašava kako zbirka "Zrinski i Frankopan u hrvatskom sti­hu" predstavlja izbor autorskih lirskih i epskih pjesama hrvatskih pjesnika tematski ili motivski vezanih uz tragični završetak političkoga po­kreta Zrinskih i Frankopana, koji je završio njihovim uhidbama i smaknućem.
 
Izbor je načinjen temeljem pregleda hrvatske periodike, pjesničkih zbirki i antologija.
 
Predgovor knjizi napisao je Božidar Petrač koji ističe kako bez obzira na sve mijene, ostaje nepobitna činjenica da su obitelji Zrinskih i Frankopana, a posebice njihovi istaknuti predstavnici, među kojima su Petar Zrinski i Fran Krsto Frankopan, u narodnoj svijesti ostali i živjeli kao nositelji ot­pora svakomu tuđinskom presizanju i svakoj tuđinskoj vlasti, sve do naših dana nadahnjujući svojim hrabrim činom mnoge nara­štaje u borbi za slobodu i samostalnost hrvatskoga naroda.
 
Svojim pjesmama pjesnici svjedoče o neumrloj slavi Zrinskih i Frankopana, napominje Petrač i dodaje kako to čine pjesmama kojih je glavni cilj bio pronositi slobodarski duh Zrinskoga i Frankopana te stalno podsjećati na njihovo opiranje tuđinskoj samovolji ne bi li se u njihovu činu u raznim povijesnim okolnostima i previranjima snažila svijest hrvatskoga naroda da, unatoč teškim progonima i brojnim žrtvama, postigne svoju slo­bodu i samostalnost.
 
U knjizi "Zrinski i Frankopan u hrvatskom stihu" (373 str.) objavljen je izbor  89 pjesama od 78 pjesnika u vremenskom rasponu od Vladislava Menčetića, preko  Fadils Kurtagić-Bratilski i Ivana Gorana Kovačića do Mile Pešorde i Sonje Delimar. (Hina)