natječaj, nagrada

Objavljen Pozivni natječaj za dodjelu 'Nagrade Vladimir Nazor' za 2020. godinu


vrijeme: 9.3.2021.
prijava: 06.04.2021

Na temelju članka 4. Pravilnika o radu Odbora „Nagrade Vladimir Nazor“ („Narodne novine“, broj 46/92) Odbor „Nagrade Vladimir Nazor“ raspisuje Pozivni natječaj za dodjelu „Nagrade Vladimir Nazor“ za 2020. godinu.


POZIVNI NATJEČAJ
za dodjelu „Nagrade Vladimir Nazor“ za 2020. godinu
 

1. „Nagrada Vladimir Nazor“ dodjeljuje se za najbolja umjetnička ostvarenja u Republici Hrvatskoj na području književnosti, glazbe, filma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne umjetnosti te arhitekture i urbanizma.

2. Nagrada se dodjeljuje stvaraocima koji su državljani Republike Hrvatske.

3. Nagrada se dodjeljuje kao:
3.1. godišnja nagrada za najbolja umjetnička ostvarenja koja su bila objavljena, izložena, prikazana ili izvedena tijekom 2020. godine u Republici Hrvatskoj. Godišnja nagrada može se dodijeliti pojedincu ili grupi umjetnika za zajednička umjetnička ostvarenja;
3.2. nagrada za životno djelo istaknutim umjetnicima koji su svojim stvaralaštvom obilježili vrijeme u kojemu su djelovali i čiji je stvaralački put zaokružen, a djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske.

4. Prijedloge za dodjelu „Nagrade Vladimir Nazor“ mogu davati ustanove, trgovačka društva i druge zainteresirane organizacije i institucije, strukovne udruge, građani i njihova udruženja te kulturni stvaraoci i djelatnici pojedinačno.
 
5. Prijedlog za svakog kandidata mora biti popunjen na Obrascu dostupnom na adresi http://www.min-kulture.hr/ i treba sadržavati:
a)   područje čije se ostvarenje predlaže za nagradu, uz posebnu napomenu ako se kandidat predlaže za nagradu za životno djelo
b)   tijek rada i opis umjetničkog ostvarenja
c)   temeljito obrazloženje za dodjelu Nagrade za životno djelo i godišnje nagrade
d)   osam primjeraka knjige (odnosi se samo na prijave u području književnosti).
 
6. Prijedlozi se upućuju do 6. travnja 2021. godine na adresu: Ministarstvo kulture i medija, za „Nagradu Vladimir Nazor“, Runjaninova 2, 10 000 Zagreb.
 
•  Obrazac za prijavu prijedloga