Preskočite na glavni sadržaj

Natječaj za izlaganje u galeriji Crta 2022. (Rok: 1.9.2021.)

Galerija Crta poziva zainteresirane umjetnike mlađe generacije, u dobi do 35 godina, da se prijave na natječaj za izlaganje u toj galeriji.
vrijeme: 28.07.2021. - 01.09.2021.
prijava: 1.9.2021
url: http://www.mojmaksimir.com/kategorije/galerija-crta

Natječaj je otvoren za izlaganje crteža, crtačkih autorskih koncepcija i kustoskih projekata koji problematiziraju crtež**.

Prijava treba sadržavati:

- ime, prezime, godinu rođenja, adresu prebivališta, broj mobitela i e-mail
- životopis autorice/autora
- popis dosadašnjih izložbi
- opis izložbe/projekta (maksimalno jedna kartica teksta)
- skice ili druge vizualne materijale (do 10 fotografija* u jpg/jpeg formatu) 

*moli se da fotografije radova u digitalnom jpg formatu ne budu manje od 200kb i veće od 2mb
**ako umjetnica/umjetnik predlaže isti program u više galerija u Zagrebu, moli se navesti nazive galerija

Nepotpune prijave se neće razmatrati.

Prijave se šalju na e-mail crta@cki-m.com, poštom ili se mogu donijeti osobno na adresu sa naznakom:
"Za galeriju Crta 2022."
Galerija Crta (CKI Maksimir)
Švarcova 18
10000 Zagreb 

Rok za podnošenje prijava je 1. rujna 2021. godine.
 
Popis odabranih umjetnika biti će objavljen na web stranici www.mojmaksimir.com.
Odabrane umjetnike galerija Crta predlaže za sufinanciranje Gradskom uredu za kulturu Grada Zagreba i Ministarstvu kulture RH.