natječaj

Kultura nova: Objavljeni javni pozivi Programa podrške 2019 s rokom prijave 3. 9. 2019.


prijava: 03.09.2019.

Zaklada 'Kultura nova' je 18. lipnja 2019. na službenim mrežnim stranicama u okviru Programa podrške 2019 objavila javne pozive na predlaganje programa i projekata s rokom prijave 3. 9. 2019.!

Bespovratna sredstva bit će dodijeljena organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti za provođenje programa/projekata u 2020. godini te za višegodišnje programe/projekte koji se provode u 2020., 2021. i 2022. godini.

 

Indikativni proračun Programa podrške 2019 s rokom prijave 3. 9. 2019. iznosi 9.750.000 kn, a uključuje i iznose za 2. i 3. godinu provedbe višegodišnje podrške u Programskim područjima 1, 4 i 5.

 

Prijave na javne pozive podnose se isključivo u elektroničkom obliku, a rok za predaju prijava je 3. rujna 2019. godine, 16h.

 

U okviru Programa podrške 2019 s rokom prijave 3. 9. 2019. javni pozivi se raspisuju u sljedećim programskim područjima:

 

Programsko područje 1: Razvojna podrška za organizacije

                a1) razvoj produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 50.000 kn

                a2) razvoj produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 100.000 kn

                b1) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 50.000 kn

                b2) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 100.000 kn

 

Jednogodišnja podrška dodjeljuje se u kategorijama a1, a2, b1 i b2, dok se višegodišnja podrška dodjeljuje u kategorijama a2 i b2.

 

Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih programa/projekata

                a) osmišljavanje međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn

                b) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn

 

Programsko područje 3: Razvoj novih umjetničkih ideja

Najviši iznos koji se može zatražiti u ovom programskom području je 20.000 kn.

 

Programsko područje 4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj

                a) programska platforma na nacionalnoj razini do 140.000 kn

                b) zagovaračka platforma na subnacionalnoj razini do 90.000 kn

 

Zaklada u ovom programskom području dodjeljuje jednogodišnju i višegodišnju podršku.

 

Programsko područje 5: Razvoj suradničkih platformi u Europi

Najviši iznos koji se može zatražiti u ovom programskom području je 220.000 kn.

 

Zaklada u ovom programskom području dodjeljuje jednogodišnju i višegodišnju podršku.

 

Programsko područje 6: Podrška za razvoj publike

Najviši iznos koji se može zatražiti u ovom programskom području je 40.000 kn.

 

Programsko područje 7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje

                a) podrška za jednokratne projekte do 40.000 kn

                b) podrška za kontinuirane projekte do 40.000 kn

 

Pitanja o Programu podrške 2019 mogu se postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdobljima: od 18. 6. 2019. do 25. 7. 2019. te od 16. 8. 2019. do 27. 8. 2019.

 

Svi podaci o javnim pozivima (upute, pravila, uvjeti i kriteriji) nalaze se u Vodiču za prijavu koji je objavljen na mrežnim stranicama Zaklade, gdje je dostupna cjelokupna dokumentacija javnih poziva Programa podrške 2019 s rokom prijave 3. 9. 2019., uključujući i e-prijavnice.
 

(R.P.B., 19.06.2019)

Preuzmite postojeći katalog u CSV formatu.   PREUZMI


   Ispiši stranicu

 



http://www.forum.tm/vijesti/cekate-animator-kulture-koji-je-odgojio-generacije-teslasa-i-koncarevaca-i-jos-uspjesnoOčito je prioritet betonizacija, umjesto humanizacije prostora - See more at: http://www.forum.tm/vijesti/ocito-je-prioritet-betonizacija-umjesto-humanizacije-prostora-1954#sthash.5VEPunem.dpuf
Očito je prioritet betonizacija, umjesto humanizacije prostora - See more at: http://www.forum.tm/vijesti/ocito-je-prioritet-betonizacija-umjesto-humanizacije-prostora-1954#sthash.5VEPunem.dpuf
Očito je prioritet betonizacija, umjesto humanizacije prostora - See more at: http://www.forum.tm/vijesti/ocito-je-prioritet-betonizacija-umjesto-humanizacije-prostora-1954#sthash.5VEPunem.dpuf
Očito je prioritet betonizacija, umjesto humanizacije prostora - See more at: http://www.forum.tm/vijesti/ocito-je-prioritet-betonizacija-umjesto-humanizacije-prostora-1954#sthash.5VEPunem.dpu