natječaj

Novi poziv Europske komisije za kulturne i kreativne prostore i gradove


prijava: 05.02.2018.

Na temelju Godišnjeg plana rada za 2018. godinu, u okviru programa Kreativna Europa otvoren je Poziv za projektne prijedloge za kulturne i kreativne prostore i gradove. Cilj je Poziva potpora inovacijama u kulturnom i kreativnom sektoru za koju je odvojeno 1,5 milijuna eura. Iznos će se alocirati za razvoj samo jednog projekta koji odgovara specifičnim ciljevima Poziva. Rok za podnošenje prijava jest 5. veljače 2018.

Kao što je navedeno u Godišnjem planu rada za 2018. godinu, Poziv je upućen kreativnim hubovima (hub – prostor koji se iznajmljuje u svrhu umrežavanja ili koristi za organizacijski i poslovni razvoj kulturnog i kreativnog sektora) koji su se u posljednje vrijeme vrlo brzo razvili u brojnim europskim gradovima. Osim kreativnim hubovima, Poziv je upućen i kulturnim i kreativnim prostorima, kao i svim drugim zainteresiranim dionicima posebno na lokalnoj razini, a koji uključuju, općinske, gradske i regionalne vlasti.

Ovim se Pozivom želi ojačati postojeća mreža hubova i pojedinačnih kulturnih i kreativnih dionika, olakšavajući im međusobnu interakciju, dvosmjernu praktičnu primjenu politika s konkretnim rezultatima, studijama i primjerima dobre prakse.

Projektni prijedlozi trebaju pokazati na koji će se način ispuniti sljedeći ciljevi: 
1. suradnja kulturnih i kreativnih prostora s lokalnim vlastima,
2. utjecaj na bolju valorizaciju prostora za društvenu i urbanu regeneraciju putem kulture,
3. razmjena dobrih praksa socijalne inkluzije i odnosa između kulturnog i kreativnog sektora i njihovog susjedstva,
4. istraživanje i razmjena dobrih praksa u kulturnim i kreativnim prostorima iz perspektive zajedničkog gospodarstva i inovativnih modela pružanja javnih usluga.
Projektni prijedlog treba sadržavati informacije o tome na koji će način rezultati biti dopunjeni i razvijani putem  provedenih aktivnosti u projektima financiranima u okviru programa Kreativna Europa, poput projekata u međusektorskom potprogramu (ENCH i Culture for Cities and Regions), projekata Trans-Europe Halles i Creative Lenses ili Europske mreže kulturnih centara (ENCC), kao i uspješnih iskustava postignutih unutar projekata europskih prijestolnica kulture.
 
Planirano je trajanje projekta 28 mjeseci, a planirani datum njegova početka mora biti najkasnije do 31. listopada 2018. godine.

Više informacija o pozivu pronađite ovdje.

(R.P.B., 22.11.2017)

Preuzmite postojeći katalog u CSV formatu.   PREUZMI


   Ispiši stranicu

 http://www.forum.tm/vijesti/cekate-animator-kulture-koji-je-odgojio-generacije-teslasa-i-koncarevaca-i-jos-uspjesnoOčito je prioritet betonizacija, umjesto humanizacije prostora - See more at: http://www.forum.tm/vijesti/ocito-je-prioritet-betonizacija-umjesto-humanizacije-prostora-1954#sthash.5VEPunem.dpuf
Očito je prioritet betonizacija, umjesto humanizacije prostora - See more at: http://www.forum.tm/vijesti/ocito-je-prioritet-betonizacija-umjesto-humanizacije-prostora-1954#sthash.5VEPunem.dpuf
Očito je prioritet betonizacija, umjesto humanizacije prostora - See more at: http://www.forum.tm/vijesti/ocito-je-prioritet-betonizacija-umjesto-humanizacije-prostora-1954#sthash.5VEPunem.dpuf
Očito je prioritet betonizacija, umjesto humanizacije prostora - See more at: http://www.forum.tm/vijesti/ocito-je-prioritet-betonizacija-umjesto-humanizacije-prostora-1954#sthash.5VEPunem.dpu