natječaj, djeca, mladi

Natječaj za VII. Ciklus mladih glazbenika mo. Vinko Lesić u sezoni 2017./2018.


vrijeme: 05.09.2017.
prijava: 15.10.2017.

Do 15. listopada 2017. primaju se prijave za sudjelovanje na VII. Ciklusu mladih glazbenika mo. Vinko Lesić u sezoni 2017./2018. Poziv raspisuje Glazbena mladež Split.

Propozicije natječaja

1. Ciklus mladih glazbenika mo. „Vinko Lesić“ (u daljnjem tekstu: ciklus) je ciklus koncerata Glazbene mladeži Split i natjecateljskog je karaktera.

2. Ciklus čini najmanje 5 (pet), a najviše 11 (jedanaest) cjelovečernjih koncerata. Zbog programske koncepcije i većeg broja prijava stručna služba Glazbene mladeži Split (GMS) može ponuditi i drugačija programska rješenja.

3. Pravo sudjelovanja na Ciklusu imaju solisti i komorni ansambli, državljani Republike Hrvatske i zemalja članica Europske unije, koji do 1. srpnja 2018. godine neće navršiti 30 godina (muški solo pjevači 32 godine). Iznimno stručna služba GMS može dopustiti i sudjelovanje mladih glazbenika iz drugih zemalja, pogotovo ako su članovi komornih sstava te studiraju u Republici Hrvatskoj.

4. Kandidatom u natječajnom postupku smatra se solist ili komorni ansambl koji je podnio urednu i pravovremenu prijavu na natječaj, zajedno sa svim prilozima, koja u potpunosti ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

5. Kandidat šalje prijavu na info@gmsplit.hr koja sadrži
presliku osobne iskaznice,
biografiju do max 1000 znakova,
jednu fotografiju,
te osobne podatke; Ime i prezime, adresa, grad, OIB, broj telefona/mobitela, e-mail,
instrument ili glas koji natjecatelj svira/pjeva.

Ovi podaci su potrebi i za sastav koji se prijavljuje, uz napomenu da podatke u prijavi za sastav (uz naziv sastava) popunjava jedna osoba iz sastava. Dokumentacija se šalje putema e-maila te nije potrebnu istu slati i poštom.

6. Završetkom postupka prijave Stučna služba GMS putem maila će obavijestiti kandidate da je njihova prijava zaprimljena.

7. Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će podnositelji prijave biti pozvani na dopunu prijave. Stručna služba GMS može pozvati kandidate da otklone manje nepravilnosti i nadopune dokumentaciju.

8. Izbor kandidata za sudjelovanje u Ciklusu po natječaju, uz zadovoljavanje svih formalnih uvjeta, obavljat će se na temelju podnesene prijave uz želju GMS da nastoji omogućiti svim mladim natjecateljima sudjelovanje na Ciklusu.

9. Kandidati (koji su podnijeli urednu i pravovremenu prijavu na natječaj) bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije 30 dana od završetka natječaja.

10. Izbor kandidata za sudjelovanje u Ciklusu izvršit će Umjetničko vijeće Ciklusa sastavljeno od neparnog broja članova, s tim da su najmanje dva člana iz redova istaknutih glazbenih umjetnika te jedan predstavnik Glazbene mladeži Split.

11. Članove Umjetničkog vijeća imenuje Upravno vijeće GMS na prijedlog Ravnatelja GMS.

12. Sve koncerte Ciklusa prati i vrednuje Ocjenjivački sud.

13. Članove Ocjenjivačkog suda imenuje Upravno vijeće GMS na prijedlog Ravnatelja GMS.

14. Ocjenjivački sud ima predsjednika/cu i tri člana. Predsjednik/ca i jedan član predstavljaju stlne članove Ocijnivačkog suda, dok se ostala dva člana izmjenjuju sukladno programskom području njihove ekspertize.

15. Ocjenjivački sud tj. njegovi članovi na kraju svakog koncerta ispunjavaju glasački listić na kojem ocjenjuju razne segmente izvedbe. Stručna služba GMS zajedno sa stalnim članovim Ocjenjivačkog sud na kraju ciklusa zbraja rezultate te proglašava pobjednika/su/ke.

16. Pobjednik Ciklusa osvaja statuu Vinko Lesić rad akademskog kipara Kažimira Hraste.

17. Ocjenjivački sud može donijeti odluku o drugim i posebnim nagradama Ciklusa.

18. GMS će nastojati osigurati novčanu nagradu pobjedniku/ci/ma u iznosu od 2.000,00 KN te organizirati koncert u nekom od glazbenih ciklusa GMS. Navedeno ovisi o financijskoj realizaciji ciklusa odnosno raspoloživim sredstvima.

19. Ciklus u pravilu završava Svečanim koncertom uz dodjelu nagrade.

20. Organizator zadržava pravo izmjene propozicija.

http://www.gmsplit.hr/ciklus-mladih-glazbenika-mo-vinko-lesic/

(D.H.F., 06.09.2017)

Preuzmite postojeći katalog u CSV formatu.   PREUZMI


   Ispiši stranicu

 http://www.forum.tm/vijesti/cekate-animator-kulture-koji-je-odgojio-generacije-teslasa-i-koncarevaca-i-jos-uspjesnoOčito je prioritet betonizacija, umjesto humanizacije prostora - See more at: http://www.forum.tm/vijesti/ocito-je-prioritet-betonizacija-umjesto-humanizacije-prostora-1954#sthash.5VEPunem.dpuf
Očito je prioritet betonizacija, umjesto humanizacije prostora - See more at: http://www.forum.tm/vijesti/ocito-je-prioritet-betonizacija-umjesto-humanizacije-prostora-1954#sthash.5VEPunem.dpuf
Očito je prioritet betonizacija, umjesto humanizacije prostora - See more at: http://www.forum.tm/vijesti/ocito-je-prioritet-betonizacija-umjesto-humanizacije-prostora-1954#sthash.5VEPunem.dpuf
Očito je prioritet betonizacija, umjesto humanizacije prostora - See more at: http://www.forum.tm/vijesti/ocito-je-prioritet-betonizacija-umjesto-humanizacije-prostora-1954#sthash.5VEPunem.dpu