obavijest

Stari Grad Zrin – priprema za obnovuStari grad Zrin koji potječe iz 13. stoljeća, smješten povrh istoimenog sela u općini Dvor, tijekom 2012. godine u cijelosti je očišćen od vegetacije te od građevinskog i otpadnog materijala, čime je omogućeno 3D lasersko skeniranje zidnih ploha, kao preduvjet za izradu konzervatorske studije za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta cjelokupne obnove starog grada Zrina.

Ruševine starog grada Zrina nalaze se na brijegu povrh istoimenog sela u općini Dvor (Stari je grad izrađen na ovalnom platou (oko 145 x 40 m) i opasan obrambenim zidovima koji prate morfologiju terena. S južne se ulazne strane nalazi kvadratna branič-kula. Zapadna obrambena linija bila je ojačana s još jednom pravokutnom kulom. U unutarnji prostor grada ulazilo se kroz (barem) troja vrata, korištena u tri različita povijesna trenutka.

Prema trenutnim saznanjima nije moguće zaključiti koji je bio raspored objekata unutar starog grada. Pretpostavlja se kako je stari grad Zrin podignut već u 13. stoljeću. Prema (poznatim) arhivskim podacima može se pretpostaviti kako je u prvo vrijeme po osnutku Zrin bio u posjedu moćne obitelji Babonić te nešto kasnije u vlasništvu Lovre Tota, župana vašvarske i šopronjske županije. Kralj Ljudevit darovao je 1347. godine Zrin Šubićima u zamjenu za Ostrovicu. Od tog je vremena ova moćna plemićka obitelj nosila ime Zrinski. Zrin su osmanlijske trupe osvojile 1577. godine, a u njihovom je posjedu i ostao sve do kraja 17. stoljeća. Nakon tog vremena stari grad Zrin više nije bio na strateški značajnom položaju, što je ponajviše utjecalo na kvalitetu njegovog održavanja. U cijelosti je grad napušten nakon požara početkom 19. stoljeća. Zadnja velika devastacija Zrina dogodila se 1943. godine kada je stari grad bio rušen topovskim granatama.

Na starom gradu Zrinu prvi radovi sanacije izvođeni su 1925. g., dok su dokumentiranje te konzervatorsko-restauratorski radovi započeli 2001. g. i traju do 2012. g. Stari grad Zrin je, unatoč svojim izuzetnim povijesnim, kulturnim, sociološkim, političkim i pejzažnim vrijednostima, radi niza nesretnih okolnosti je u relativno lošem stanju.


 
Tijekom 2012. godine u cijelosti je očišćen unutarnji prostor starog grada Zrina od vegetacije te od građevinskog i otpadnog materijala kako bi bilo moguće sve zidne plohe obuhvatiti metodom 3D laserskog skeniranja. Prema prikupljenim će se podacima napraviti nacrtna arhitektonska dokumentacija koja će se potom digitalno objediniti i uskladiti s dokumentacijom napravljenom 2002., 2008. te 2010. godine. Takva je dokumentacija neophodna kako za izradu kvalitetne konzervatorske studije tako iza izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta cjelokupne obnove starog grada Zrina.

Tijekom radova napravljene dvije kontrolne sonde uz unutarnju plohu obrambenog zida. Kojima je određeno stanje zidova i temelja obrambenog zida starog grada, a potvrđena je i debljina kulturnog sloja. Potonji je rezultat iznimno važan za procjenu troškova koji bi bili potrebni za cjelovito istraživanje unutrašnjeg prostora starog grada.

Ovogodišnji su radovi financirani sredstvima Ministarstvo kulture RH preko Općine Dvor. Stručni nadzor nad svim radovima te arheološka istraživanja proveo je Odjel za kopnenu arheologiju Službe za arheološku baštinu Hrvatskog restauratorskog zavoda (voditelji: viši konzervator-arheolog dr. sc. Tajana Pleše i konzervator-arheolog Petar Sekulić).

Hrvatski restauratorski zavod je, u dogovoru s Konzervatorskim odjelom u Sisku prijavio nastavak radova na starom gradu Zrinu na natječaj Ministarstva kulture za programe zaštite i očuvanja kulturnog dobra u 2013. godini. Planom radova obuhvaćeno je uklanjanje vegetacije oko starog grada, izrada cjelovite arhitektonske dokumentacije (vanjski zidni plašt) te izrada iscrpne povijesne i konzervatorske studije. Daljnji građevinski radovi na starom gradu nisu planirani radi svjesnosti o financijskim (ne)mogućnostima, jer sredstva koja bi (eventualno) bilo moguće osigurati ne bi bila dostatna za opseg radova koji bi (bar djelomično) trajno zaustavio daljnje propadanje. Stoga je odlučeno kako će do daljnjega (tj. do poboljšanja sveopće financijske situacije) stari grad Zrin biti temeljito održavan te redovito nadziran.

(I.P., 24.10.2012)

Preuzmite postojeći katalog u CSV formatu.   PREUZMI


   Ispiši stranicu

 http://www.forum.tm/vijesti/cekate-animator-kulture-koji-je-odgojio-generacije-teslasa-i-koncarevaca-i-jos-uspjesnoOčito je prioritet betonizacija, umjesto humanizacije prostora - See more at: http://www.forum.tm/vijesti/ocito-je-prioritet-betonizacija-umjesto-humanizacije-prostora-1954#sthash.5VEPunem.dpuf
Očito je prioritet betonizacija, umjesto humanizacije prostora - See more at: http://www.forum.tm/vijesti/ocito-je-prioritet-betonizacija-umjesto-humanizacije-prostora-1954#sthash.5VEPunem.dpuf
Očito je prioritet betonizacija, umjesto humanizacije prostora - See more at: http://www.forum.tm/vijesti/ocito-je-prioritet-betonizacija-umjesto-humanizacije-prostora-1954#sthash.5VEPunem.dpuf
Očito je prioritet betonizacija, umjesto humanizacije prostora - See more at: http://www.forum.tm/vijesti/ocito-je-prioritet-betonizacija-umjesto-humanizacije-prostora-1954#sthash.5VEPunem.dpu