izložba

Srijeda u Muzeju: Anton Cetin - Donacija GMV-u


vrijeme: 16.09.2020. - 27.09.2020.
mjesto: Varaždin; Gradski muzej Varaždin

U sklopu Srijede u Muzeju, 16. rujna, u palači Sermage (Trg M. Stančića 3) otvara se izložba Antona Cetína od 30-ak crteža-slika na papiru, koje je autor u veljači ove godine darovao Gradskome muzeju Varaždin.

Djela su mali retrospektivni pregled Cetínova stvaralaštva od 1982. do 2014. godine, kroz koje u lirskom senzibilitetu iznosi motive svoje slikarske preokupacije – vječne Eve („...kontroverzno biće koje onom famoznom biblijskom jabukom istodobno pruža raj i pakao“ kako je napisao likovni kritičar Josip Depolo). U njegovu slikarstvu dominira linija, sažeta do najjednostavnijih, gotovo geometrijskih formi, u nastojanju da poruka bude jasna i čitka, dok koloritom čistih boja naglašava emotivnost.
 
Anton Cetín je hrvatsko-kanadski likovni umjetnik, rođen u Bojani kraj Čazme 1936. godine. Više od 50 godina živi i stvara izvan Hrvatske, većinom u Torontu u Kanadi, a posljednje tri godine u Ottawi, no autor je koji ne gubi trag s domovinom, već ustrajno i kontinuirano izlaže u Hrvatskoj. Od 1954. do 1959. godine pohađao je Školu primijenjene umjetnosti, nakon čega je studirao grafiku na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, na kojoj je diplomirao 1964. godine u klasi prof. Marijana Detonija. Izlagao je na oko 160 samostalnih izložbi i sudjelovao na više od 200 skupnih. O njegovu stvaralaštvu objavljene su dvije monografije, i to 1986. godine autora Davida Burnetta iz Toronta te 2004. godine hrvatske autorice Branke Hlevnjak. Dobitnik je nekoliko nagrada i priznanja, među kojima je i Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića za posebne zasluge u kulturi. Radovi mu se nalaze u mnogobrojnim muzejima, galerijama i privatnim zbirkama širom svijeta, a o njegovu životu i djelu snimljeno je i nekoliko dokumentarnih filmova. U Čazmi je 2001. godine otvorena Galerija Anton Cetín, sa stalnim postavom, utemeljena na donaciji autorovih radova.
 
Izložba donacije Antona Cetína Gradskome muzeju Varaždin otvara se u 19 sati, a za razgled je postavljena do 27. rujna ove godine. Autorica stručne koncepcije i likovnog postava je viša kustosica u GMV-u Elizabeta Igrec.


 

(R.P.B., 15.09.2020)