izložba

Izložba Davorina Radića 'Bezobličja, sličnosti, naličja' u Gliptoteci HAZU


vrijeme: 09.09.2020. - 04.10.2020.
mjesto: Zagreb; Gliptoteka HAZU

Izložba akademskog slikara Davorina Radića 'Bezobličja, sličnosti, naličja' posvećena je akademiku Tonku Maroeviću, koji je bio selektor djela i autor predgovora kataloga, a bit će otvorena u srijedu, 9. rujna, u  Gliptoteci HAZU, s početkom u 19 sati.

Jedan od najistaknutijih hrvatskih povjesničara umjetnosti svojim je bogatim znanjem, opusom i predanim radom obilježio hrvatsku kulturu, a rad na izložbi i katalogu Davorina Radića njegovo je posljednje djelo. Izložba je otvorena do 4. listopada 2020. godine.
 
Gliptoteka HAZU predstavlja izložbu Davorina Radića, jednog od suosnivača grupe Contra, umjetnika koji stvara u različitim područjima likovnoga stvaralaštva više od četiri desetljeća. Na izložbi će biti predstavljena dva vezana ciklusa Davorina Radića (slike, akvareli, crteži) koji su nastali tijekom proteklih desetak godina.
 
„Slikar Davorin Radić duboko je uronjen u tradiciju svojega medija, ovjeren i dokazan u klasičnim žanrovima i disciplinama poput krajolika, portreta, mrtvih priroda i figuralnih kompozicija. Međutim i u izvođenju inače konvencionalnih motiva i zadataka (čak sa svjesnim namigivanjem muzejskim predlošcima ili parafraziranjem velikih uzora) odlikuje ga energičan, temperamentan rukopis i dinamičan, razvedeni kolorizam specifičnog registra. U nizu radova prepušta se slobodnim asocijacijama imaginativnih prodora s onu stranu figuracije i mimetizma, a čitave serije slika sasvim su “apstraktnog” karaktera, to jest izvedene su nesputanim duktusom s gustom kromatskom i materičkom reljefnošću. U tim radovima amorfnog ili informalnog predznaka kao da je došlo do sinteze individualnih svojstava, jer je u njima Davorin Radić najčišće progovorio svježim i zvučnim bojama, te živom gestualnošću upravo dramatičnih poteza, a pritom je gotovo instinktivno sačuvao i sugestivnost građenja fantastičnih oblika, odnosno aluzivnost praćenja podsvjesnih, oniričkih tonova.“
Iz predgovora akademika Tonka Maroevića
 
Izložba je otvorena do 4. listopada 2020. godine.


(R.P.B., 03.09.2020)