financiranje

Objavljeni su rezultati Poziva za projekte kulturne suradnje u zemljama Zapadnog BalkanaIzvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) objavila je rezultate poziva 'Strengthening cultural cooperation with and competiveness of cultural and creative industries in the Western Balkans' (EACEA/39/2019). Odobreno je trinaest projekata, od čega je jedan hrvatski, a u pet odobrenih projekata hrvatske organizacije sudjeluju u partnerskim konzorcijima.

Poziv za projekte kulturne suradnje u zemljama Zapadnog Balkana raspisan je 17. prosinca 2019. godine sa specifičnim ciljevima povećanja prekogranične kulturne suradnje u državama Zapadnog Balkana i državama članicama EU te jačanja konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija u regiji Zapadnog Balkana. Poziv je financiran putem Instrumenta pretpistupne pomoći (IPA II), a u skladu s pravilima i radnim planom programa Kreativna Europa provodi se kroz suradnju DG EAC (Glavna uprava za obrazovanje i kulturu) te DG NEAR (Glavna uprava za susjedsku politiku i pregovore o proširenju).
Rok za predaju projektnih prijedloga bio je 28. travnja 2020. g., a ukupni budžet Poziva iznosio je 5.000.000,00 EUR. U okviru poziva zaprimljeno je više od 300 prijava, od čega je odobreno 13 projekata za koje su dodijeljena sredstva u iznosu od 4.935.563,00 EUR.

Među trinaest odobrenih projekata je šest hrvatskih organizacija koje su dio partnerskog konzorcija u pet odobrenih projekata, a u jednom vodeći partner.
KOOPERATIVA – regionalna platforma za kulturu vodeći je partner u projektu Regional Lab: New Culture Spaces and Networks as drivers of an Innovative and Sustainable Bottom-up Development of Regional Collaboration za koji je odobrena potpora od 424.010,00 EUR. U partnerskim konzorcijima u pet odobrenih projekata sudjeluju: Udruga za poticanje razvoja ljudskih potencijala i kreativnosti – Prizma, Sršen Ivan, Javna ustanova u kulturi Dubrovačke ljetne igre, Savez udruga Operacija grad i Kreativni krajobrazi.

Rezultati su dostupni na službenim stranicama Izvršne agencije EACEA.

Izvor:
http://deskkultura.hr/


(D.H.F., 31.07.2020)