konferencija, znanstveni skup, najave

Najava konferencije 'Solidarnost u kulturi: Zaštita kulturne baštine u kriznim uvjetima'


vrijeme: 18.03.2021.
prijava: 15.09.2020.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu poziva sve zainteresirane stručnjake iz područja preventivne i kurativne zaštite materijalne kulturne baštine te stručnjake iz područja sigurnosne politike i upravljanja civilnom zaštitom kao i drugu zainteresiranu javnost da prijave sudjelovanje u programu međunarodne konferencije 'Solidarnost u kulturi: Zaštita kulturne baštine u kriznim uvjetima'.

Konferencija će se održati u NSK od 18. do 20. ožujka 2021. godine. Prijave za sudjelovanje i dostavu sažetaka otvorene su do 15. rujna ove godine, a prijaviti se možete putem online poveznice.

Na dvodnevnoj konferenciji raspravljat će se o potrebi osmišljavanja integriranoga, uključivoga i promišljenoga pristupa zaštiti kulturne baštine, tematizirati različiti oblici unutarsektorske i međusektorske suradnje te promicati suradnja i solidarnost među ustanovama u kulturi.

U programu konferencije govorit će se i o rezultatima istraživanja o zaštiti kulturne baštine u kriznim uvjetima, sustavima i tehnikama zaštite knjižnične, muzejske i arhivske građe u kriznim uvjetima, zastupljenosti kulturne baštine u nacionalnim strategijama smanjenja rizika od katastrofa, uključivanju i edukaciji građana u području zaštite kulturne baštine, povezivanju kulturnih i sigurnosnih politika u Europi i svijetu te drugim relevantnim temama.
Svi detalji o konferenciji dostupni su na mrežnoj stranici http://hpcc.nsk.hr/.

Poziv za sudjelovanje(D.H.F., 16.07.2020)