audicija

Online audicije za Orkestar mladih EU


vrijeme: 03.07.2020.
prijava: 30.09.2020.

Otvorene su online audicije za European Union Youth Orchestra - EUYO za 2021.
Dob kandidata: 16-26 godina
Rok za prijavu: 30.9.2020.
Detalji na:
https://www.euyo.eu/apply/auditions/overview/ 
(D.H.F., 03.07.2020)

Tagovi: euyo