izložba

ABS - Združena pažnja


vrijeme: 01.07.2020. - 24.07.2020.
mjesto: Zagreb, Galerija VN

Izložba grupe ABS - 'Združena pažnja' održava se u zagrebačkoj Galeriji VN, KGZ, od 1. do 24. srpnja 2020. 

'Za nas je bitno činiti vidljivim jedan model događaja koji u kontinuitetu od modernosti do suvremenosti društva dokazuje da postoji jasan centar moći prema kome svi sinkrono i zavisno usmjeravamo tip društvenog djelovanja koje danas nazivamo vizualna umjetnost. Taj odnos djelovanja ne izvodimo kao reaktivnost već kao društvenu formaciju koja je uvijek iznova pluralna i fragmentizirana, ovisna o diskurzivnoj složenosti megakulture unutar koje se pojavljuje. Zato na svoju poziciju umjetničkog rada i/ili pedagoške prakse ne gledamo samo kroz prizmu aktivizama, provokacija, parazitiranja, eksploatacije, subverzije u klasičnom značenju tih riječi. Nas zanima pozicija meta-praksi gdje koristimo svoje društvene uloge  umjetnika, nastavnika, profesora, posrednika da bi inzistirali na postojanju razlike u odnosu na singularnost historijskog. Zanima nas činiti vidljivim ono stanje kada se u lokalnim i specifičnim uvjetima umjetničkog obrazovanja i stvaranja, njenim lokalnom varijantama, čudnim vezama i modelima društvenosti, pojavi mogućnost istovremenosti i pluralnosti koju uparujemo s prešutnom singularnosti i fikcionalnosti.' (iz teksta autora)

Opširnije:
http://www.kgz.hr/hr/dogadjanja/abs-zdruzena-paznja/


(D.H.F., 29.06.2020)