obavijest

Program PPMHP-a 'Ljubav na prvi muzej'


vrijeme: 05.06.2020.

Uz uobičajene načine i nazočnost na društvenim mrežama, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka pokrenuo je program „Ljubav na prvi muzej“ i to putem aplikacije TikTok.

Program je pokrenut putem aplikacije TikTok koja kratkim, zanimljivim i izazovnim video pričama usmjerava pozornost na određeni sadržaj.

TikTok radi na principu kratkih video uradaka. Oni uključuju plesne pokrete, smiješne scene, animaciju, trikove… Najpopularniji su izazovi („challenges“), videa sa zadacima koja – pokušajem odgovaranja na izazov – potiču uključivanje što većeg broja korisnika.

Ovom platformom nastoji se približiti muzej, predmete, djelatnike, ali i situacije koje se događaju „iza kulisa“ što većem broju korisnika. Čini se to to jezikom koji je možda neobičan i nesvakidašnji za struku, ali suvremen, izazovan i raznolik za komunikaciju s mladima. Želja je mladima i tinejdžerima pokazati da muzeji zaista nisu ozbiljne i dosadne institucije, mjesta isključivo formalnog učenja i nezanimljive „kuće predmeta“, već da su suvremeni muzeji „kuće ideja“, privlačna, poznata i zabavna mjesta, osobito ako to iskustvo dijele s vršnjacima.

Jednostavnost, dinamičnost i brzina izmjene i dostupnosti sadržaja na aplikaciji omogućuju stalni kontakt s mladima te, osim zabave, nudi informacije o muzeju i njegovim programima. Iako je digitalna aplikacija, TikTok stvara osjećaj međuljudske povezanosti, dječje zaigranosti i kreativnosti. Sadržaji su iskreni i autentični, pogreške su dopuštene, a dobra zabava je cilj. TikTok potiče aktivno uključivanje korisnika te omogućuje kreativnu i zabavnu interpretaciju i na koncu stvaranje novog muzejskog sadržaja.

TikTok profil: https://www.tiktok.com/@ppmhp

(D.H.F., 05.06.2020)