natječaj

Natječaj za izlaganje u Galeriji 'Idealni grad' za 2021.


vrijeme: 07.05.2020.
prijava: 03.07.2020.

Galerija „Idealni grad“ Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad poziva umjetnike da pošalju prijave za izlaganje u 2021. godini. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju profesionalni likovni umjetnici i stručnjaci s područja likovnih umjetnosti s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Izlagati se mogu djela u svim likovnim tehnikama; slikarstvo, kiparstvo, grafika, crteži, fotografija, instalacija, prostorne intervencije…

Prijave se primaju do petka, 3. srpnja 2020. godine.

Sve pristigle prijave će razmatrati i selektirati Umjetnički savjet Galerije „Idealni grad“.

Galerija „Idealni grad“ će ovisno o odobrenim sredstvima podmiriti troškove: dizajna i tiska triplijana/kataloga, pozivnica i plakata, tehnički postav izložbe i tekst predgovora.
 
Prijava za natječaj treba sadržavati:

• ime, prezime, adresu, kontakt telefon i e-mail
• životopis (popis samostalnih i skupnih izložbi)
• idejni opis rada / tehnički opis rada (dimenzije, medij, potrebna tehnika za postav), naziv izložbe
• fotografije rada
Prijave se mogu poslati na:
- e-mail: info@czkio-susedgrad.hr
- poštom na adresu: Centar za kulturu i obrazovanje Susedgrad, Galerija „Idealni grad“, Argentinska 5, 10090 Zagreb

www.czkio-susedgrad.hr


(D.H.F., 07.05.2020)