radionica, kolonija, seminar

'Što možemo naučiti iz katastrofa i pandemija' - online radionica za muzejske profesionalce


vrijeme: 04.05.2020. - 05.05.2020.

S ciljem razvijanja zajedničkog akcijskog plana i utvrđivanja prioriteta za upravljanje trenutnom krizom, ICCROM u partnerstvu s UNESCO-om, INTERCOM-om (Međunarodni odbor za muzejski menadžment), Hrvatskim nacionalnim komitetom ICOM, Muzejskim dokumentacijskim centrom i Etnografskim muzejom u Zagrebu organizira dvodnevnu internetsku radionicu na temu 'Što možemo naučiti iz katastrofa i pandemija' 4. i 5. svibnja 2020. godine

Mogućnost da se vaš grad može suočiti s višestrukim opasnostima istovremeno postala je nesretna stvarnost za Zagreb.  Tijekom pandemije COVID-19 grad je zadesio potres koji je uz ostalo oštetio i brojne muzeje. Muzealcima je potrebna pomoć u iznalaženju najboljih načina sučeljavanja s višestrukim katastrofama. Imamo  kombinaciju opasnosti i posljedica potresa, koji je prouzročio golemu štetu uključujući pokretnu i nepokretnu kulturnu baštinu, te onih uzrokovanih koronavirusom koji zahtijevaju drukčije obrasce ponašanja od uobičajenih mjera koje se primjenjuju kod uklanjanja posljedica samo jedne nesreće. Od muzealca se očekuju učinkovite i usklađene akcije i reakcije, a kompleksnost situacije postavlja brojne izazove i pred  donositelje odluka. Okolnosti zahtijevaju specifične liderske vještine i znanja.

 

Pripremu programa i webinara su operativno odradile Aparna Tandon, viša programska voditeljica upravljanja kriznim situacijama u ICCROMu i Goranka Horjan, predsjednica INTERCOM-a i ravnateljica Etnografskog muzeja u Zagrebu.

 

Program dobro prati započete nacionalne i međunarodne strategije. Nedavna ministarska konferencija o poticanju europske suradnje u upravljanju rizicima u području kulturne baštine, održana u organizaciji Ministarstva kulture RH u Dubrovniku za vrijeme hrvatskog predsjedavanja EU od 26. do 27. veljače 2020. zacrtala je dobre smjernice povezivanja međunarodnih organizacija u pronalaženju učinkovitih rješenja. Tijekom 2019. godine Grad Zagreb je održao niz seminara o upravljanju kriznim situacijama koje su uključivale muzeje, a završna konferencija održana u prosincu 2019 u Zagrebu identificirala je izazove koji postoje u zaštiti baštine kada nastupe krizni uvjeti.  Ova će radionica biti još jedan korak u jačanju kapaciteta muzeja da se nose s krizama i katastrofama, a u prvom redu je namijenjena ravnateljima muzeja, voditeljima odjela i stručnom osoblju zaduženom za krizne situacije unutar muzeja ali i donositeljima odluka, predstavnicima osnivača muzeja bez čije potpore nije moguće imati učinkovita rješenja. Cilj je potaknuti raspravu o tome kako učinkovito upravljati dvojnim izvanrednim situacijama s naglaskom na potres i epidemiju COVID-19 ali i osvijestiti izazove koji će uslijediti kao što je očekivana financijska kriza.

 

Organizirana u okviru ICCROM-ovog programa prve pomoći i otpornosti (FAR), ova inicijativa nadograđena iskustvima INTERCOMa u području upravljanja ima za cilj povećati sposobnost muzejskih čelnika da donose informirane odluke u vrijeme krize i omogućiti će im da identificiraju sve moguće opasnosti, procjene postojeće kapacitete kao i da nađu učinkovite odgovore. Redovito održavanje i preventivna skrb ključni su za učinkovito upravljanje rizikom od katastrofa. Da bi to postigli, muzeji moraju imati odgovarajuće resurse za ublažavanje rizika za njihove zgrade i zbirke. Trenutna pandemija i iskustvo sanacije šteta o potresa mogu ponuditi dragocjene spoznaje. Najnovije hrvatsko iskustvo u višestrukim katastrofama koje se događaju istovremeno postavlja nove izazove vodstvu u krizama.


Opširnije...


 

(R.P.B., 30.04.2020)

Tagovi: webinar, muzeji