djeca, mladi

Virtualna izložba dječjih radova na temu vučedolske kulture


vrijeme: 07.04.2020.

U želji da Muzej približi djeci i djecu Muzeju, djelatnici Muzeja vučedolske kulture u siječnju 2020. godine posjetili su vukovarske dječje vriće i razgovarali o poslovima koji se rade u muzeju, o arheolozima i predmetima vučedolske kulture.

Razgovaralo se i o tome zašto je važno posjećivati muzeje. Tom prilikom djeca su se upoznala s vučedolskom kulturom i predmetima koji se čuvaju u Muzeju.

Njihov zadatak bio je nacrtati predmete vučedolske kulture, koji su im prilikom posjeta prezentirani. Nacrtali su vučedolsku čizmicu, posudu kalendar, vučedolsku golubicu/jarebicu.

Crteži su predstavljeni na izložbi dječjih radova u stalnom postavu Muzeja vučedolske kulture u Noći muzeja, a sada se radovi mogu pogledati na starnici http://vucedol.hr/hr/djecja-izlozba/.

(D.H.F., 07.04.2020)