obavijest

Zbirka fotografske dokumentacije Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture


vrijeme: 25.03.2020.

S osnivanjem službe zaštite spomenika kulture na području kontinentalne Hrvatske 1910. godine ukazala se potreba sustavnog fotodokumentiranja kulturne baštine, čime je, na temeljima baštinjenog fotomaterijala iz druge polovice 19. stoljeća, oblikovan i dopunjavan fotografski fond.
 

Služba fotografske dokumentacije činila je integralni dio službe zaštite spomenika kulture sve do 2001. godine, kada je Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture („Narodne novine“, 70/01), zajedno s ostalim konzervatorskim dokumentacijskim zbirkama i specijalnom knjižnicom, pripojena Zavodu za kulturu Ministarstva kulture. Godine 2012. služba je iznova pripojena Upravi za zaštitu kulturne baštine pri istom Ministarstvu.

 

Pogledajte Zbirku OVDJE

 

Primarna zadaća fotodokumentacijske službe jest fotodokumentiranje nacionalnih kulturnih dobara za potrebe obavljanja poslova zaštite i očuvanja kulturne baštine. Fotografije pružaju uvid u stanje spomenika prije, za vrijeme i nakon zaštitnih radova te prikazuju razne faze konzervatorsko-restauratorskih zahvata na spomeniku, ali nam donose i dragocjene zabilješke onih spomenika koji su u međuvremenu, zbog starosti, društvene nebrige, ratnih razaranja ili drugih uzroka propadanja, oštećeni ili u potpunosti nestali.

 

Fotografska zbirka uglavnom sadrži fotografije arhitekture, odnosno nepokretnih kulturnih dobara, kao i ambijenata u kojima se oni nalaze. Uz fotografske prikaze vanjštine spomenika, jednako su zastupljeni, kao njihov nedjeljiv dio, snimci unutrašnjih prostora tih građevina − primjerice zidni oslici ili plastična dekoracija, zatim namještaj i raznovrstan inventar − tako da fotozbirka sadrži i snimke mnogobrojnih pokretnih kulturnih dobara.

 

Fotografska dokumentacija obuhvaća snimke sakralne i profane arhitekture nastale unutar širokog vremenskog raspona te građene za različite društvene slojeve. Fotografije zastupljene u ovoj zbirci jednako su stoga interesantne povjesničarima, povjesničarima umjetnosti, arheolozima, etnolozima, urbanistima, arhitektima i drugim strukama društvenog usmjerenja.

 

(R.P.B., 25.03.2020)