" />
obavijest

Ministarstvo kulture RH: Obavijesti vezane uz potrese


vrijeme: 23.03.2020.

Ministarstvo kulture će na jednom mjestu objavljivati sve informacije vezane uz niz potresa koji su zadesili Zagreb i sjeverozapadni dio Hrvatske i doveli do niza oštećenja na kulturno-povijesnoj graditeljskoj baštini.

Upućuju se građani Grada Zagreba koji su vlasnici, korisnici, predstavnici stanara oštećenih zgrada na području zaštićene kulturno - povijesne cjeline Grada Zagreba da se radi procjene štete od potresa na svojoj nekretnini prijave preko poveznice: prijava za pregled građevina nakon potresa. 

 

Prijave štete, zajedno s osnovnom fotodokumentacijom, također se upućuju na službenu e-mail adresu Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode Grada Zagreba.

 

Štete na kulturnim dobrima u Zagrebačkoj županiji i Krapinsko-zagorskoj županiji građani prijavljuju nadležnim županijskim službama za hitne situacije te nadležnim konzervatorskim odjelima.

 

Ministarstvo kulture i Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode Grada Zagreba formirat će operativne timove stručnjaka svih konzervatorskih odjela unutar Ministarstva za obilazak terena, pregled stanja i stupnja oštećenja te popisivanja štete na kulturnom dobru, kao i propisivanja konzervatorskih mjera zaštite. Jednako će se provoditi na području Grada Zagreba i na području ostalih županija koje su pretrpjele oštećenja uzrokovana nizom potresa.

 

Konzervatorski timovi će u najkraćem mogućem roku izaći na teren i na temelju protokola postupanja, konzervatorskih smjernica te u koordinaciji s Glavnim stožerom civilne zaštite RH započeti s procjenom stanja kulturnih dobara oštećenih potresom, a nakon preliminarnog pregleda zgrada od strane ovlaštenih statičara.

 

Utvrdit će se plan rada prema prioritetima u koja spadaju pojedinačno zaštićena kulturna dobra upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske te područje zone A kulturno-povijesne cjeline Grada Zagreba.

 

Centralno mjesto za prikupljanje podataka o nastaloj šteti na kulturnim dobrima za područje Zagreba je Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode Grada Zagreba.

 

Više na: https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=24330

 

(R.P.B., 24.03.2020)