" />
natječaj

Natječaj za sudjelovanje u programu Dana povijesti – Kliofest 2020.


prijava: 19.03.2020.

U sklopu sedmog Festivala povijesti Kliofest 2020. kojeg organizira Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti s nekoliko suorganizatora u petak, 15. svibnja, u Gradskom muzeju Karlovac održat će se Dan povijesti s ciljem popularizacije povijesti i pomoćnih povijesnih znanosti.

Pozivaju se svi koji se profesionalno bave temama iz karlovačke povijesti, potkrijepljene arhivskim i/ili terenskim istraživanjima da se prijave na natječaj i održe izlaganje ili radionicu karlovačkoj stručnoj i široj javnosti.

 

Prijava treba sadržavati:

-              Ime i prezime

-              e-mail adresu, telefon/mobitel

-              Kratku biografiju (max. 500 riječi)

-              Naziv izlaganja/radionice

-              Kratak sažetak predavanja/radionice (max. 500 riječi)

-              Predlagatelji radionica trebaju navesti popis materijala koje je potrebno osigurati.

 

Prijave se šalju isključivo elektronskim putem, na e-mail sanda.kocevar@gmk.hr s naslovom „Prijava na Dan povijesti“.

 

Natječaj je otvoren do 19. ožujka 2020. godine, u ponoć.

 

Autori će o prihvaćanju izlaganja/radionice biti obaviješteni do 26. ožujka 2020. godine kada će dobiti i daljnje upute o sudjelovanju u programu, kao i upute za pripremu materijala potrebnih za izlaganje/radionice, koje će trebati dostaviti do 4. svibnja 2020. godine.
 

(R.P.B., 09.03.2020)