natječaj

Natječaj: U potrazi za izgubljenim prostorom


prijava: 8.03.2020.

Labin Art Express XXI raspisao je na natječaj za amaterske radove na temu (ne)korištenja javnih prostora naziva „U potrazi za izgubljenim prostorom“, a u sklopu projekta Mi plus, sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda. Participativni natječaj otvoren je do 8. ožujka, a na njega je moguće prijaviti kratki film ili video uradak, fotografiju, priču ili esej.
 
U potrazi za izgubljenim prostorom
natječaj za vizualne i tekstualne radove na temu (ne)korištenja javnih prostora
 
Snimili ste kratki video, film ili fotografiju o zapuštenom, derutnom ili neadekvatno (is)korištenom javnom prostoru? Napisali ste o tome priču ili esej? Prijavite se na natječaj za amaterske radove na temu (ne)korištenja javnih prostora, koji u sklopu projekta Mi plus, sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, raspisuje Labin Art Express XXI (L.A.E. XXI).
 
Participativni natječaj otvoren je za širu javnost, a na njega je moguće prijaviti kratki film ili video uradak, fotografiju, priču ili esej. Njime se želi potaknuti uključivanje lokalne zajednice u diskurs o praznim, ruševnim ili poluoživljenim lokacijama, ali i na pružanje kreativnog doprinosa u osvješćivanju i istraživanju problematike te eventualnom predlaganju ideja i rješenja za korištenje prostora za potrebe građana.
 
Stručni žiri koji čine Dean Zahtila, Damir Stojnić i Ivona Verbanac odabrat će osam najboljih radova koji će tijekom proljeća 2020., u sklopu putujuće izložbe, biti predstavljeni u gradovima projektnih partnera: Puli, Rovinju i Labinu.   
 
Upute za prijavitelje: 
 
Prijava mora biti u Word ili PDF formatu i treba sadržavati:
- ime i prezime autora ili udruge/umjetničke organizacije (obavezan je popis članova)
- podatke o autoru: kontakt, kratka biografija (maksimalno jedna kartica teksta) i portfolio (maksimalno 20 MB) ili poveznica na web-stranicu sa svim navedenim podacima
- naziv i opis rada: umjetnički koncept i opis rada (do pet kartica teksta)
- film ili video uradak: maksimalno trajanje do tri minute, a prihvatljivi formati su MOV/MP4/MPG/AVI
- fotografije: najviše 10 komada, JPG format, najmanje 254 dpi, 3000 piksela za dužu stranu, maksimalna veličina datoteke je 4 MB
- priča/esej: dužina do 10 kartica.
 
Prijave s naznakom „U potrazi za izgubljenim prostorom“ treba poslati isključivo elektronskom poštom na lae@pu.t-com.hr najkasnije do 8. ožujka 2020. godine, u 23:59 sati. Za slanje materijala veličine preko 10 MB molimo da koristite WeTransfer ili drugi sličan servis.
 
O ishodu natječaja prijavitelji će biti obaviješteni do 15. ožujka 2020. godine.

Opširnije:
http://www.miplus.hr/
https://www.facebook.com/LabinArtExpressXXI/


(D.H.F., 03.03.2020)