" />
predstavljanje

Predstavljanje filmskih radova Vlade Kristla u Parizu


vrijeme: 02.03.2020. 19 h
mjesto: Francuska; Pariz, Goethe Institut Paris, Auditorium, 17 Avenue d’Iena

'Vlado Kristl: The End of Order' predstavljanje je izbora filmskih radova Vlade Kristla, a realizira se kao popratni program uz zatvaranje Kristlove izložbe 'Madeleine, Madeleine'. Program se odvija u Auditoriumu Goethe Instituta u Parizu, 2. ožujka, s početkom u 19 sati, a realiziran je u okviru kulturno-umjetničkog programa kojim se Hrvatska predstavlja tijekom predsjedanja Vijećem Europske unije.

Izbor kratkih filmova uključit će fragmentaran i skokovit pogled na raznoliko filmsko stvaralaštvo i radikalan filmski jezik Vlade Kristla u kontekstu ideja ikonoklazma i antiestetike. U sklopu programa prikazat će se filmovi nastali u Hrvatskoj te oni nastali u njemačkoj produkciji - od animiranog filma Don Kihot, preko Generala i Arme Leute, te Madeleine, Madeleine i Sekundenfilme, do posljednjeg videorada Kongres beskućnika (2003.), nastalog u koautorstvu s Carole Reigner i Johannom Pauline Maier.

 

Program progovara o antisistemskom i nekonvencionalnom u umjetničkoj praksi Vlade Kristla. Subverzija naracije, pozivanje na tradiciju gega i slapsticka upravo kao anti sistemski protokol, ukazuju na filmski prostor i svijet filma koji se na Kristlov način, čitajući Kristla, suprotstavlja autoritetima ili prilagođava konvencijama. Kako bi sagledali Kristlove filmove u korelaciji s tekstovima poput Sekndenfilme razotkrivajući odnos slike i teksta, snimljenog prizora i pisane riječi, Sekundenfilme gledamo kao prijedloge, skice, koncepte u nastajanju.

 

Program filmova može predstaviti metodu prelaženja uobičajenih pogleda i interpretacija, historiografije i estetike. Kristlov 'način' ili pogled na vlastitu praksu u različitim medijima sastojao se upravo od ponovnog sagledavanja pozicija, uvjeta i konteksta u kojima je živio i djelovao.

 

Uvod u program dat će kustosica Branka Benčić te Chris Dercon.


Program: 

Don Kihot (1961), 11 min

General (1962), 10 min

Arme Leute (DE, 1963), 8 min

Madeleine, Madeleine (1963) 10 min

Sekundenfilme (1968), 19 min

Kongres beskućnika / Weltkongress der Obdachlosen / Conference of the Homeless (DE, 2003), 5 min

 

Program se odvija u organizaciji AMCA-Paris, Društva bivših studenata hrvatskih sveučilišta (Francuska) i Muzej-Museo Lapidarium, Novigrad-Cittanova (Hrvatska).


Izvor: HAVC 

(R.P.B., 27.02.2020)