" />
obavijest

Predstavljanje zborničkog sveska časopisa Anali Galerije Antuna Augustinčića 38-39


vrijeme: 20.02.2020. 12 h
mjesto: Zagreb; MDC, Ilica 44/II

U Muzejskom dokumentacijskom centru u Zagrebu, u četvrtak, 20. veljače, u 12 sati, bit će predstavljen novi zbornički svezak našeg časopisa Anali Galerije Antuna Augustinčića 38-39: Zbornik radova simpozija Skulptura u muzeju, Klanjec, 24. – 26. listopada 2018.

ANALI Galerije Antuna Augustinčića 38-39, na 568 stranica sa 326 c-b ilustracija, donose 28 prispjelih integralnih radova od 40 prijavljenih izlaganja sa simpozija Skulptura u muzeju, koji je u organizaciji Galerije Antuna Augustinčića te pod pokroviteljstvom i uz potporu Krapinsko-zagorske županije održan od 24. do 26. listopada 2018. godine u Studiju Galerije Antuna Augustinčića u Klanjcu – a sve s ciljem sveobuhvatnog sagledavanja problematike prikupljanja, čuvanja, proučavanja i prezentacije skulpture u muzejskom okružju, kako s muzeološkog i  konzervatorsko-restauratorskog, tako i s likovno-umjetničkog i društveno-političkog aspekta, te sintetiziranja smjernica za bolju muzejsku praksu – pa, kao podsjetnik na sam skup, na kraju sveska priložene osnovne podatke i program njegova održavanja.

 

Prikupljeni članci uređeni su stremeći pravilima koja vrijede za znanstvene i znanstveno-stručne časopise, njihova je kategorizacija provedena prema propisanim uputama za ocjenu znanstvenih članaka – među 28 kategoriziranih članaka je 7 izvornih znanstvenih radova (J. Fučkan, M. Getaldić, R. I. Janković, T. Rihrar Jurić, S. M. Sunara  R. Tekić, B. Vojnović Traživuk, D. Vujčić), 7 prethodnih priopćenja (M. Grbić, A. Klobučar, I. Kraševac, V. Lovrić Plantić, V. Srhoj, Ž. Vujić, D. Zec) te 14 preglednih radova (M. Bregovac Pisk, T. Gareljić, S. Kandučar Trojan, L. Majdančić, I. Novak, S. Pavičić, J. Podgorski, D. Sošić, S. M. Sunara, E. Šarić Kostić, R. Tekić, A. Tomić, F. Turković-Krnjak, R. Vojvoda)  – a u Zbornik su uvršteni redoslijedom izlaganja na Simpoziju.

 

Izdavanje ovog zborničkog sveska poduprlo je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske te potpomogla Krapinsko-zagorska županija, a predstavit će ga Frano Dulibić, Irena Kraševac, Božidar Pejković i Žarka Vujić.

 

ANALI Galerije Antuna Augustinčića jedinstven su primjer časopisa jedne muzejske ustanove, što ga od 1981. godine izdaje Galerija Antuna Augustinčića, odnosno od 1993. godine Muzeji Hrvatskog zagorja – Galerija Antuna Augustinčića, a koji se vremenom profilirao u časopis koji se bavi prvenstveno problematikom skulpture. Iako zamišljeni kao godišnjak, povremeno izlaze kao dvobroj odnosno višebroj. To se događa u slučaju obljetničkih svezaka (br. 9-10, 19-20) ili kada sadržavaju zbornike radova većih simpozija održanih u organizaciji i prostoru Galerije, u želji da se potakne razrješavanje kompleksne stručno-znanstvene (muzeološke, povijesno-umjetničke i teorijske) problematike (br. 16-17 : Muzeji u Hrvatskoj danas i sutra, 21-25 : Skulptura na otvorenom, 28-29 : Original u skulpturi, 32-33/34-35 : Problem spomenika : Spomenik danas, 38-39 : Skulptura u muzeju).

 

(R.P.B., 19.02.2020)