izložba

Dajana Džafo - Prirodni okoliš


vrijeme: 12.12.2019.
mjesto: Split, Klub Kocka

U četvrtak, 12. prosinca, s početkom u 20 sati, u galeriji Kluba Kocka u Splitu održat će se otvorenje izložbe ''Prirodni okoliš'' umjetnice Dajane Džafo, u sklopu ciklusa NMG@PRAKTIKA. Izložba će se moći pogledati do 18. prosinca, radnim danom od 20 do 22 sata. 

"Dajana Džafo je umjetnica koja se izražava u mediju grafike. Grafika kao umjetnička disciplina zaintrigirala ju je tokom studija na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Ova iznimno kompleksna i zahtjevna vještina iziskuje mnogo vremena, posvećenost i predanost, no pruža veliki prostor za eksperimentiranje, modifikaciju i na neki način je neizvjesna što je autoricu ponajviše i privuklo kada se njome počela baviti. Izložba Prirodni okoliš dio je njenog diplomskog rada i sastoji se od niza grafika napravljenih kombinacijom suvremenih i tradicionalnih grafičkih tehnika podijeljenih u dvije cjeline. Istraživanje prostora koji nas okružuje bilo je polazišna točka za koncipiranje ovog rada. Prirodni okoliš prema definiciji, skup je svih živih bića i nežive prirode koji se pojavljuju na nekom prirodnom staništu. Ono što autoricu posebno fascinira i privlači jest prostor lišen ljudskog utjecaja i ikakvog estetskog predznaka, zapušteni pejzaži, neživa priroda i praznina, svojevrsna tabula rasa, koje vidi kao temelj i podlogu za kreativno izražavanje i nadograđivanje."
(iz predgovora izložbe)  

~
Dajana Džafo rođena je 1988. godine u Splitu. Po završetku srednje Škole likovnih umjetnosti u Splitu upisuje Filozofski fakultet u Splitu, a 2013. stječe titulu prvostupnice Povijesti umjetnosti i Filozofije. Iste godine upisuje Umjetničku akademiju u Splitu gdje 2019. diplomira sa zvanjem Magistra edukacije Likovne kulture i likovne umjetnosti sa specijalizacijom iz grafike u klasi profesora Edvina Dragičevića. Od 2019. godine članica je Hrvatske udruge likovnih umjetnika. Voditeljica je nekoliko umjetničkih projekata i radionica. Do sada je realizirala jednu samostalnu i sudjelovala na nekoliko skupnih izložbi. 

Više: 
https://www.facebook.com/events/2531236813620119/

(D.H.F., 10.12.2019)

Tagovi: Dajana Džafo