natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Theatre City – Crna Gora


prijava: 27.11.2019.
mjesto: Budva, Crna Gora

Theatre City traži partnere za prijavu na poziv programa Kreativna Europa: Potpora za europske projekte suradnje (2020.) u okviru potprograma Kultura. Theatre City je javna ustanova u kulturi u čijoj se organizaciji jednom godišnje još od 1987. godine održava festival Theatre City (Grad teatar). 
Za vrijeme trajanja festivala povijesni grad Budva postaje pozornica za izvedbe na otvorenom.

U okviru programa Kreativna Europa zainteresirani su za suradnju na projektima u području kulturnog turizma, očuvanja kulturne baštine te izvedbenih umjetnosti. Imaju iskustvo sudjelovanja u projektu s potporom Interreg IPA.
 
Kontakt:
• Milena Lubarda Marojević, director
Email: gradteatar@t-com.me
• Aleksandra Maslovar, manager
Email: projekti@gradteatar.me
 
Partner Search from Montenegro


(D.H.F., 14.11.2019)