natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Biennale of Western Balkans – Grčka


prijava: 15.11.2019.
mjesto: Ioannina, Grčka

Biennale of Western Balkans (BoWB) traži partnere za prijavu na poziv programa Kreativna Europa: Potpora za europske projekte suradnje (2020.) u okviru potprograma Kultura. BoWB pokrenula je umjetnička akademija Sveučilišta u Ioannini s ciljem predstavljanja i promicanja suvremenog umjetničkog stvaralaštva inspiriranog nematerijalnim naslijeđem Grčke i Zapadnog Balkana s intencijom širenja na područje čitave Europe.

U okviru programa Kreativna Europa zainteresirani su za sudjelovanje u svojstvu partnera u projektima u području kulturne suradnje, kulturne baštine, suvremene i novomedijske umjetnosti, dok su im od prioriteta potprograma Kultura u primarnom fokusu razvoj publike i razvoj novih poslovnih modela. Osobito ih zanima suradnja sa zemljama Zapadnog Balkana.
 
Kontakt:
Christos Dermentzopoulos
biennalebowb@gmail.com
 
Fotis Skouras
fskouras@gmail.com
 
Partner Search from Greece(D.H.F., 23.10.2019)