natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – ANO International Organ Festival – Grčka


prijava: 15.11.2019.
mjesto: Syros, Grčka

ANO International Organ Festival traži partnere za prijavu na poziv programa Kreativna Europa: Potpora za europske projekte suradnje (2020.) u okviru potprograma Kultura. Festival orgulja od 2017. godine organiziraju katolička biskupija i katolička udruga na otoku Syrosu. Osim glazbenog programa njihova dosadašnja djelatnost uključila je i rad na obnovi kulturne baštine.

U okviru programa Kreativna Europa zainteresirani su prijavu projetka „OR.F.EU.S. – Organ Festivals in EUropean Seas“ u kategoriji manjih Europskih projekata suradnje. Cilj projekta je stvaranje međunarodne mreže organizacija koje organiziraju festivale orguljaške glazbe u europskim priobalnim zemljama. U posebnom su im fokusu razvoj publike i podrška mladim umjetnicima.
 
Kontakt:
Mr. Charis Vekris, ANO Festival Executive Director
cvekris@hotmail.com / +30 6946 398036
Ms Theodora Avgoulidou, Creative Europe Project Development
t.avgoulidou@gmail.com / +30 6947 707203
 
Partner Search from Greece
 

(D.H.F., 22.10.2019)