natječaj

Poziv za prikupljanje prijedloga prototipa suvenira Grada Pule


vrijeme: 08.03.2006. - 20.04.2006.
mjesto: Pula
organizator: Udruga za promicanje kreativnosti Merlin Pula / Turistička zajednica Grada Pule i Ured za kulturu Grada Pule

Udruga za promicanje kreativnosti Merlin Pula u suradnji sa Turističkom zajednicom Grada Pule i Uredom za kulturu Grada Pule raspisali su natječaj za prikupljanje prijedloga prototipa suvenira Pule. Kandidati moraju biti sa prebivalištem u Gradu Puli i Istarskoj županiji, a radove moraju poslati do 20. travnja.

Uvjeti natječaja (word dokument, 29,184 kb)