" />
natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Cultura Foundation – Finska


prijava: 04.11.2019.
mjesto: Finska

Cultura Foundation traži partnere za prijavu na poziv programa Kreativna Europa: Potpora za europske projekte suradnje (2020.) u okviru potprograma Kultura. Cultura Foundation je profesionalna organizacija osnovana od strane finskog Ministarstva obrazovanja s ciljem stvaranja uvjeta za aktivno sudjelovanje ruske zajednice u finskom društvu kroz kulturu.

U okviru programa Kreativna Europa zainteresirani su za razvoj i prijavu projekta na integraciju migranata, društvenih manjina i drugih podzastupljenih društvenih skupina. Cilj im je razvoj programa u kojima bi se navedene društvene skupine prestale smatrati tek ciljanom skupinom i umjesto toga imale aktivnu, stvaralačku ulogu. Kroz rad s umjetnicima predstavljanju i rješavanju problema navedenih skupina, krajnji je cilj da sudionici projekta steknu vještine promicanja međukulturalnih vrijednosti kroz umjetnost i kulturu.
 
Kontakt:

Anna Sidorova, Project leader:
anna.sidorova@culturas.fi
 
Irina Spazheva, CE project coordinator:
irina.spazheva@culturas.fi
 
Partner Search from Finland

(R.P.B., 21.10.2019)