natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Urban Development Centre – Srbija


prijava: 15.11.2019.
mjesto: Srbija; Beograd

Urban Development Centre traži partnere za prijavu na poziv programa Kreativna Europa: Potpora za europske projekte suradnje (2020.) u okviru potprograma Kultura. Urban Development Centre je neovisna neprofitna organizacija koja se bavi urbanim i društvenim inovacijama, točnije projektima na razmeđu kulture, tehnologije i inovacija.


Uža područja djelatnosti uključuju: urbani razvoj, novo-medijsku umjetnost, umjetničko stvaralaštvo, kulturno naslijeđe, okoliš te obrazovanje.

 

U okviru programa Kreativna Europa zainteresirani su za prijavu na Potpora za europske projekte suradnje (2020.) u svojstvu partnera, a imaju prethodno iskustvo rada na nekoliko projekata s podrškom Kreativne Europe. Ovoga puta u fokusu im je razvoj projektne prijave usmjerene na kulturno naslijeđe, digitalizaciju, razvoj publike te razvoj inovativnih metodologija u navedenome.

 

Kontakt:

Marina Papovic

urbandevelopmentcenter1@gmail.com

+381692259851

 

Partner search from Serbia

 

 

(R.P.B., 14.10.2019)